De winter lijkt definitief voorbij: zomer-winterspread omlaag

27 maart 2018 

De twee koude periodes van de afgelopen drie weken hebben voor flinke onrust gezorgd op de markt. De kou leidde tot enorm hoge prijzen op de spot en verstoorde in grote mate de normaal stabiele spread tussen de zomer- en wintermaanden.
 

Het koude weer heeft voor een enorme stijging van de prijzen op de zomermaanden gezorgd. Niet alleen op intramaand maart, maar vooral ook op frontmaand april en de rest van de zomermaanden, alhoewel aflopend in stijging. April steeg het meest.

De stijging van de zomermaanden wordt voornamelijk veroorzaakt door de fikse daling van de storageniveaus. Begin maart lagen deze nog boven de niveaus van vorige jaren. Maar sinds het koude weekend van 17 en 18 maart zijn de niveaus flink onder het niveau van voorgaande jaren uitgekomen. Omdat de storageniveaus gevuld moeten worden, heeft dit geleid tot een forse stijging van de prijzen in de zomermaanden. Daarnaast is de markt nog steeds nerveus en beducht op meer kou. Tot en met het weekend van 24 en 25 maart was er nog een serieuze kans op koud weer volgens de weersvoorspellingen. De voorspellingen waren erg onzeker, met een reële kans op temperaturen ver onder het langjarig gemiddelde. De markt was ook duidelijk nerveus voor de prijsontwikkeling in april en de rest van de zomer, maar er bleek weinig angst voor de wintermaanden. De wintermaanden stegen wel, maar dat kwam, zeker vorige week, meer door een sterke stijgende olieprijs dan de urgentie om storages weer op niveau te hebben voor oktober.

Dit alles leidde de afgelopen weken dus tot een behoorlijke verkleining van de spread tussen de zomer en de winter van dit jaar, S18xW18. Deze liep op tot -0.75 Eur/MWh. Maar het ttij lijkt nu te keren. De weersvoorspellingen laten inmiddels temperaturen zien die rond het langjarig gemiddelde liggen. Hoewel de voorspellingen nog onzeker zijn voor de eerste week van april, is de verwachting dat het warmer wordt. Dat heeft onmiddellijk effecten voor de S18xW18. Beide producten gaan omlaag, waarbij de zomermaanden het hardst dalen. De markt lijkt ervan overtuigd dat het vullen van de gasstorages geen al te grote problemen zal opleveren. Ook de wintermaanden dalen, maar in mindere mate.

Opvallend is echter dat de daling toch nog stevig is en dat de markt vooralsnog niet bevreesd is voor koude periodes in de komende winter. Een van de zaken die nu spelen is het uitblijven van het opregelen van de productie van de NAM tijdens de eerste periode van kou in maart, iets dat in het verleden wel gedaan werd. Of dat zo blijft, wordt zaterdag 31 maart misschien wel duidelijk als minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat komt met een brief over de toekomst van de gaswinning in Groningen. De exacte datum van de brief is nog niet bevestigd, maar de minister liet dit weten tijdens een bezoek aan Groningen op 15 maart jl. De winter lijkt nu in elk geval voorbij.

Illustratie: Spread S18XW18 
Bron: EssentDisclaimer