De invloed van Franse kerncentrales op de prijzen


10 februari 2016

Ze doken de voorbije maanden geregeld op in het nieuws. Sinds november vorig jaar domineert de toestand bij Franse kerncentrales het nieuws en de prijzen in op het Europese vasteland. Een reeks van deze kerncentrales werd voor langere tijd in onderhoud gehouden nadat er misstanden waren geconstateerd bij enkele van de reactoren. Het duurde tot in 2017 tot deze centrales dusdanig waren gecontroleerd dat ze in alle veiligheid een doorstart konden maken. Deze week ontstond er een explosie in Flamanville, een kerncentrale in Normandie, en opnieuw laait de discussie op of het wel verstandig is om met deze verouderde vloot aan kerncentrales door te gaan. Bij dezen een overzicht van de kerncentrales in Frankrijk.

Met een totaalcapaciteit van 65 GW is de vloot van Franse kerncentrales een van de grootste ter wereld. Het land heeft in navolging van de oliecrisis in de jaren zeventig in een poging om onafhankelijk te worden van olie en kolen massaal gewerkt aan deze immense vloot aan kerncentrales. Het Franse EDF is eigenaar van de kerncentrales en is daardoor een van de grootste energieproducenten van Europa. De kerncentrales voorzien de Franse markt voor zo'n 75% van de energiebehoefte. De Franse overheid is voor 100% eigenaar van EDF.

De kerncentrales in Frankrijk zijn allemaal in een korte tijdspanne gebouwd eind jaren 70 en in de jaren 80. Het is hierdoor een verouderde vloot. Vanaf 2019 zullen de eerste kerncentrales opgaan voor de 4e cyclus van langdurige inspectie. Deze inspecties volgen iedere 10 jaar en de kerncentrale wordt voor een tijd van minstens een half jaar offline gezet om volledig te kunnen worden doorgespit. Aangezien het de vierde cyclus betreft gaat het hier om kerncentrales die 40 jaar oud zijn.

De Franse overheid heeft nog geen officieel standpunt ingenomen of de kerncentrales zullen worden gesloten na 40 dienstjaren of dat dit zal worden verlengd tot 50 dienstjaren, zoals twee jaar geleden in Belgie is gebeurd. Afgaande op de beleidsdoelen die door de Franse regering zijn gepresenteerd om voor 2030 de afhankelijkheid van kernenergie terug te dringen tot onder de 50% zal het in ieder geval niet voor alle kerncentrales gaan gelden dat hun levensduur wordt verlengd met 10 jaar.

Als de Franse regering vasthoudt aan een tijdspad waarbij de kerncentrales worden stopgezet na 40 dienstjaren kan het, omdat de centrales in een korte tijdspanne zijn gebouwd, ook plots heel snel gaan. In 2019 gaan dan de eerste kerncentrales dicht en in 2030 is dan nog maar 10 GW aan capaciteit over van de originele 65 GW. Hier bestaat dus een gat van 55 GW aan capaciteit dat in de komende tien jaar gevuld zou moeten worden als wordt vastgehouden aan een "economisch verantwoorde" diensttijd van 40 jaar. Dat is dus meer dan de helft van de totale vraag in Frankrijk.

Op dit moment zijn er geen grote plannen om meer nieuwe kerncentrales te ontwikkelen. Op het moment is een kerncentrale in aanbouw in Flamanville (waar de explosie plaatvond deze week). In 2018 moet deze centrale online gaan met een capaciteit van 1.65 GW. Dan is er nog steeds een gat te vullen van zo'n 53.5 GW aan capaciteit. De ontwikkeling van hernieuwbare energie gaat niet bijzonder hard in Frankrijk (ze lijken lam te zijn geslagen door decennia lang afhankelijk te zijn van kernenergie). De Franse politiek zal de komende jaren inzetten op het sluiten van het kleine aantal kolencentrales dat het land heeft. Daarnaast heeft het land maar weinig gascentrales. Grote vraag is dus: waar halen de Fransen over pakweg tien jaar hun energie vandaan? 


Disclaimer