3 december 2020 – Gerard Koops

Leestijd: 2 minuten

Verwachting voor de gasmarkt in de laatste maand van 2020

Het weer blijft voor de korte en middellange termijn de meest bepalende factor op de gasmarkt. De prijzen voor de zeer korte termijn en voor de rest van de winter reageren bijna direct. Is het warm, dan gaan de prijzen omlaag. Wordt het kouder, dan gaan de prijzen omhoog.

Spread wordt kleiner

Het verschil tussen Azië (EAX) en Europa (TTF) is kleiner aan het worden. Voorlopig nog steeds in het voordeel van Azië, maar dat kan snel veranderen. Bijvoorbeeld bij, opnieuw, een warme winter in Azië. En dan hebben we het met name over China en Japan.  En wanneer het hier lang koud blijft, verdwijnt het verschil als sneeuw voor de zon.

Productie loopt op

De productie van gas loopt op en dat heeft natuurlijk een effect. Interessant is dat de productie en export van vloeibaar gas (LNG) in de VS na het orkaanseizoen weer op gang komt. Dat kan ook nog een prijsverlagend effect gaan hebben.

Opslagen zitten nog vol

De opslagen zitten nog steeds erg vol. Op Europees niveau nog 90%. Het is ook nog niet koud genoeg geweest om veel gas aan opslagen te gaan onttrekken. Maar de winter moet nog echt beginnen. Het uitstromen begint pas echt vanaf januari en op heel koude dagen.

Om technische of contractuele redenen moet een deel van de opslagen leger. Als het weer een warme winter wordt, zal er niet veel worden uitgestroomd. Maar dan zal het prijsniveau sowieso laag zijn. Net als het afgelopen jaar. Dit kan weer leiden tot zeer lage prijzen in de zomer.

Invloed van olie tijdelijk minder

Op dit moment is de invloed van olie op de gasmarkt wat minder. Maar we zijn er zeker van dat dit een tijdelijke zaak is. Er is nog steeds een significant deel lange termijn gascontracten die olie-geïndexeerd zijn.

Olieprijs hoger dan vorige maand

Er is een belangrijke reden dat de olieprijs op een hoger niveau ligt dan een maand geleden. En dat is geen positieve reden. OPEC+, een uitbreiding van het OPEC-oliekartel met Rusland en nog wat kleinere olieproducerende landen, beperkt de productie met 7,7 miljoen vaten per dag. Die beperking zou in januari omlaag gebracht worden naar 5,7 miljoen vaten per dag.

OPEC+ denkt dat de markt deze extra productie niet kan verwerken en dat het de prijs onder druk kan zetten. Een beslissing om de huidige beperkingen vanaf januari voor drie of zes maanden door te trekken wordt begin december genomen.

Verwachte toename van de vraag laat op zich wachten

Een lagere productiebeperking zal niet goed vallen, omdat de verwachtte toename van de vraag naar olie op zich laat wachten. Dat is het gevolg van de maatregelen om het aantal besmettingen van COVID-19 te beheersen. Vooral reizen, vliegen en autorijden zijn op wereldschaal fors afgenomen. En dus kerosine- en benzineverbruik. Als vaccineren op grote schaal gaat plaatsvinden, kan dat een grotere mobiliteit veroorzaken en dus een toename van de vraag.

Prijsverwachting voor de zomer

De prijsverwachting voor de zomer is sterk afhankelijk van de aanvoer van vloeibaar gas (LNG). Afgelopen zomer was er veel LNG, een lage vraag door warm weer en lage activiteit als gevolg van de coronacrisis. De verwachting is dat dit laatste zal veranderen als de vaccinaties tegen COVID-19 worden uitgerold.