Congestiemanagement impact op Tennet prijzen

9 januari 2018 

Tennet heeft als belangrijkste taak een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening te waarborgen. Een van de tools die men hiervoor gebruikt is congestiemanagement waarmee men deels via marktwerking voorkomt dat het aanbod van stroom groter is dan de capaciteit van het netwerk. Zo tracht men een black out te voorkomen. Op 8 en 9 januari heeft Tennet congestiemanagement toegepast in de regio GDO (Groningen, Drenthe, Overijssel) met significante impact op de Tennet verrekenprijzen. 

De belangrijkste taak van de grid operator in Nederland, Tennet, is het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening. Tennet heeft het hoogspanningsnetwerk in Nederland in eigendom. Het hoogspanningsnet is de ruggengraat van de elektriciteitsvoorziening, producenten voeden hierop in en de gebruikers onttrekken hieraan stroom. 

Om deze betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening zoveel mogelijk te waarborgen maakt de grid operator gebruik van congestiemanagement. 

Congestie vindt plaats op het moment dat het aanbod van stroom groter is dan de capaciteit van het netwerk. De afgelopen jaren hebben energieproducten ervoor gekozen zich te concentreren in specifieke regio's zoals bijvoorbeeld in de Energy Valley. Deze regio bestaat uit de provincies Noord Holland, Friesland, Groningen en Drenthe. Deze regio is  verantwoordelijk voor nagenoeg alle gaswinning en opslag in Nederland. Daarnaast is deze regio ook goed voor ongeveer een kwart van het nationaal opgestelde vermogen van conventionele gas en kolencentrales. Deze regio produceert dan ook meer stroom dan het verbruikt en dit lokale overschot van stroom moet dan ook worden getransporteerd naar andere delen in het land via het hoogspanningsnet van Tennet.

Op 8 en 9 januari had Tennet transportproblemen in het deelnet GDO (Groningen Drenthe en Overijssel). Op deze dagen was het dus niet mogelijk het volledige overschot aan stroom in deze regio te transporteren naar de regio’s die de stroom nodig hebben. In dat geval informeert Tennet de marktpartijen met een marktrestrictie bericht. Hierin wordt aangegeven dat partijen hun prognose niet mogen aanpassen in de door de restrictie beperkte richting. In dit geval mochten partijen de prognose niet aanpassen in de op-regelende richting omdat de stroom eenvoudig weg niet getransporteerd kon worden naar de regio’s die een tekort hebben. Indien nodig zal Tennet daarnaast marktpartijen in het beperkte gebied vragen om extra blokbiedingen, in dit geval betrof het afregelbiedingen in de regio Eemshaven. Op deze manier wordt het lokale probleem via marktwerking opgelost. Het is echter wel zo dat door deze afregelbiedingen het grid landelijk wel een tekort heeft. De geplande transportflows worden immers niet uitgevoerd. Deze transactie heeft dan ook een bullish effect op de onbalansprijzen. Indien er niet voldoende opregel capaciteit kan worden ingeroepen om de lokale afregelbiedingen te compenseren zal Tennet wederom een verzoek bij marktpartijen neerleggen om blokbiedingen te plaatsen, dit keer met het verzoek om op te regelen in gebieden zonder restrictie.

 

In de bovenstaande grafiek wordt de Tennet verrekenprijs per kwartier aangeven voor de levering dag 08 januari 2018. Op 8 januari werd de marktrestrictie voor de regio GDO (Groningen, Drenthe en Overijssel) om 9:32 uur aangekondigd met als leveringsperiode 10:00 tot en met 19:00 uur, kwartier 40 tot en met 76. Tijdens deze periode  was de onbalansprijs volatiel maar wel voornamelijk positief en aanzienlijk hoger dan de spotprijzen. Op het moment dat er sprake is van hoge of lage onbalansprijzen is het raadzaam de Tennet operationele berichtgeving te raadplegen. Hier is te zien of het een restrictie betreft en zo ja tot hoe laat men verwacht dat deze restrictie noodzakelijk is.  

Bronnen: 

https://www.energyvalley.nl/over-energy-valley/de-energy-valley-regio

https://www.tennet.eu/nl/elektriciteitsmarkt/nederlandse-markt/congestiemanagement/Disclaimer