Backwardation gascurve

6 december 2017

Backwardation betekent dat de voorkant van de curve hoger is dan de achterkant van de curve. Dit is in lijn met de kolen-, maar vooral de oliecurve. Gas is voornamelijk sterk gecorreleerd met de laatste. We zien de laatste maand echter de backwardation van de gascurve sterk toenemen met vooral een zeer volatiele voorkant van de curve. Dat de voorkant van de curve, met name Q118 en Apr-18 het meest volatiel is, valt prima te verklaren. Het grootste korte termijn risico ligt op dit moment aan het eind van deze winter, begin van deze zomer. De vullingsgraad van de storages in Europa liggen een heel klein beetje onder het gemiddelde van de afgelopen jaren. Maar er komt volgens de voorspellingen een flink lange koude periode aan waar de temperaturen fiks onder het langjarig gemiddelde komen te liggen. Dit betekent dat er dus relatief vroeg in de winter kans is op een flink lager niveau van de storages. Deze extra risico’s leiden tot hogere risicopremies. Dit is duidelijk te zien aan de volatiliteit van de Q118 en Apr-18. Deze bewegen op en neer met de weersvoorspellingen. Er is echter een steeds duidelijke verschil met voorgaande jaren. We zien dat er steeds meer partijen bijkomen die via algoritmes handelen. We weten niet welke partijen dat zijn, maar al we naar de gehandelde volumes kijken dan zien wel dat ze diepe zakken hebben en dus in erg grote volumes handelen. Het resultaat is dat de prijsbewegingen versterkt worden. De merendeel van die partijen handelen op de beurs, hoewel er ook zeker partijen zijn die dit via brokers OTC (Over The Counter, bilateraal tussen twee partijen met tussenkomst van een broker) doen. De grotere prijsbewegingen zorgen er ook voor dat partijen met grote fysieke posities eerder zullen moeten gaan reageren om deze posities te managen en ook dat werkt natuurlijk versterkend op de prijsbewegingen. Het gevolg is dat de volatiliteit in de Q118 en de Apr-18 enorm toeneemt en dat door het oplopend risico de prijzen ten opzichte van de lange termijn toenemen.

Aan de achterkant van de curve lijkt juist het tegenovergestelde het geval. Er zijn hier een aantal zaken die de risico's van een plotselinge prijsstijging, nu en wanneer deze periodes gaan lopen, enorm beperken. Ten eerste is dat het aanbod van gas. Er komt steeds meer aanbod van gas uit Rusland. Bijvoorbeeld de Nordstream leiding die in 2011 in gebruik is genomen transporteert elk jaar steeds meer gas richting Europa. In 2016 werd de leiding al voor 80% geütiliseerd. En in 2019 komt er naast deze leiding nog een tweede te liggen die ook geschikt is voor 55 bcm (miljard kubieke meter) gas per jaar richting Europa. En Rusland wil graag leveren, de inkomsten kan men goed gebruiken. Het dichtdraaien van de kraan in Groningen en het sluiten van de Rough storage heeft dus nauwelijks effect. Europa wordt alleen afhankelijker van Russisch gas.

Een tweede reden waarom de achterkant eerder omlaag gaat dan omhoog is een verandering in de Duitse politiek. Sinds de verkiezingen ging men er vanuit dat het CDU van Angela Merkel zou gaan regeren met de Groenen. En dat zou impliceren dat een groot deel van de kolen- en bruinkolen-powerplants gesloten zouden worden. De meeste kerncentrales zijn al dicht en de situatie is nog steeds niet zo dat Duitsland volledig op zonne- en windenergie kan draaien. Deze laatsten hebben alleen maar de kerncentrales vervangen. Het gevolg zou zijn geweest dat de kolen- en bruinkoolcentrales die gesloten zouden worden vervangen zouden zijn door de productie van elektriciteit met gascentrales. En dat zorgde er korte tijd voor dat de prijzen op de langere termijn wat omhoog gingen. Maar zodra het bekend werd dat de Groenen niet meer mee zouden regeren gingen de prijzen voor gas op de langere termijn ook omlaag.

Er is dus flink opwaartse druk door relatief koud weer aan de voorkant van de curve en er is neerwaartse druk aan de achterkant van de curve omdat er veel meer aanbod lijkt te gaan komen dan de vraag zal groeien. We denken dat zeker tot het einde van januari deze situatie zal blijven bestaan.

Disclaimer