Angst voor lage storage levels


2 februari 2017

Op dit moment zien we sterke prijsstijgingen op de Balance of Month (BOM) en maart producten. Deels wordt dit veroorzaakt door de aankomende weersvoorspellingen, deze laten na een warm weekend een duidelijke lagere temperaturen zien voor de rest van januari. Echter, de rol van storages is in dit geval groot vanwege het lage storage niveau in Europa. 

De grote storages in Nederland (Bergermeer, Norg) begonnen deze winter met hogere niveaus dan de voorgaande jaren. Ook gasopslag in Duitsland, Frankrijk, Italië en België begonnen met hogere levels dan voorgaande jaren. Het gemiddelde storage level in Nederland en Duitsland was boven de 95% bij het begin van het gasjaar in oktober. Dit werd ingegeven door de voortdurende outage aan het Britse Rough veld waardoor Europese velden als buffer worden gebruikt voor levering aan Groot-Brittannië. Rough storage daarentegen begon op ongeveer 35% van de maximale capaciteit vanwege technische problemen.

Inmiddels zien we de effecten van extra leveringen aan Groot-Brittannië, storage levels dalen beduidend sneller in vergelijking met voorgaande jaren. De levels liggen onder het niveau van januari 2016 en dalen ook sneller. In Nederland is er eind januari nog 5.3 miljard m3 gas in de storages, lager dan 7.9 miljard m3 op 31 januari 2016. Gemiddeld komt dit neer op 33% van de beschikbare capaciteit. In Duitsland is een vergelijkbaar beeld, daar zit nog 9.8 miljard m3 gas in de storages wat overeenkomt met 40%. 

Op 31 januari werd er uit de Nederlandse gas storages 83 miljoen m3 per dag gehaald, als we deze lijn door trekken in de toekomst, dan zullen deze voorraden in 64 dagen compleet leeg zijn. Het zelfde geldt voor Duitse gasopslag die over 63 dagen compleet leeg zullen zijn. Dit betekent dat storages eind maart compleet leeg kunnen zijn. 

Aan de hand van het bovenstaande kunnen we de huidige prijsontwikkelingen verklaren, vooral de sterke stijging van maart priijzen. De afgelopen dagen steeg de prijs van BOM door verhoogde vraag van 20 €/MWh naar 23 €/MWh. Storages zullen hierop inspelen en extra gaan withdrawen in deze koude periode. Voor februari zal dit geen probleem zijn, er is nog voldoende gas in de voorraad. Dit geeft wel onzekerheid voor de storage levels in maart, en in de gasmarkt betekent onzekerheid altijd stijgende prijzen. De prijzen zijn in korte tijd gestegen van 20 €/MWh naar boven de 22 €/MWh. Een vergelijking tussen de Duitse storages levels in begin 2016 met begin 2017, voor Nederland is het beeld vergelijkbaar.

Disclaimer