Analyse CO2-markt – maart 2019

Marktinformatie

Analyse CO2-markt – maart 2019

26 maart 2019

Op 1 april 2019 publiceert de Europese Commissie het jaarrapport over de CO2-uitstoot in Europa. Hierin worden alle grote sectoren binnen Europa bekeken en berekend wat de CO2-uitstoot in megaton (Mt) is geweest in het afgelopen jaar. De inschatting is dat de totale uitstoot met ongeveer 5% daalt, van ruim 1.800 Mt in 2017 naar 1.750 Mt in 2018. 

Verklaring daling in CO2-uitstoot

Deze daling komt waarschijnlijk grotendeels voort uit de power sector, die in 2017 nog 950 Mt uitstootte en naar 900 Mt kan gaan in 2018. 

Deze daling kan verklaard worden door het toenemende aantal renewables dat in geïnstalleerd is. Nederland ging van 2 GW naar 4 GW solar in 2018. Ook in de andere landen in de Europese Unie zet deze trend zich voort, ondanks de lage windproductie van afgelopen zomer. 

Wel was de afgelopen winter erg zacht en daarmee de elektriciteitsvraag laag in bijvoorbeeld België en Frankrijk. Ook zijn de CO2-prijzen hoog, waardoor een fuelswitch zich aan het voltrekken is. Dat drukt de uitstoot nog verder, en dat is precies het doel van de Europese Commissie met het Emissions Trading Scheme (ETS)

Impact Brexit op CO-prijzen
Hoewel er al veel is geschreven over Brexit blijft de impact op de CO2-markt onduidelijk. Dat hangt vooral af van Groot-Brittannië de EU gaat verlaten. 

  • Mocht er een deal komen, hard-Brexit of soft-Brexit, dan zullen er afspraken komen over het omzetten van ETS naar een carbon tax. Voor de CO2-markt zullen er dan minder kopers zijn maar ook minder aanbod. De verhouding blijft dan grofweg gelijk.
  • Komt er geen deal, dan zullen de Britse CO2-gebruikers geen gebruik meer maken van het ETS en mogelijk de certificaten dumpen op de markt. Dat heeft gevolgen heeft voor de CO2-prijs.
  • Bij uitstel van de afscheiding van Groot-Brittannië zal er aan de huidige situatie voorlopig niks veranderen. De Britse partijen blijven meedoen aan ETS. 

CO2-prijzen beïnvloeden powerprijzen

Zoals onderstaande grafiek laat zien heeft de CO2-prijs zeker invloed op de powerprijzen. Een onverwachte grote impact van Brexit kan daarmee ook doorwerken in de powerprijzen. Voor de lange termijn hebben veel landen een minimumprijs ingesteld of zijn dit van plan. Nederland ook, hoewel deze prijs lager ligt dan de huidige marktprijzen. Over de effectiviteit van deze maatregelen kan gediscussieerd worden. 

Grafiek ontwikkeling prijzen power en CO2

Credits en certificaten

Het wordt interessant om te zien hoeveel credits er daadwerkelijk zijn gebruikt in 2018 volgens de Europese Unie, en hoe het Market Stability Reserve (MSR) wordt ingezet bij een grotere dan verwachte daling van de vraag.  Voor 2019 zitten er bijna 700 MT in de reserve, voor 2020 loopt dit naar verwachting op tot 2300 MT.

Op 15 mei wordt bekendgemaakt hoeveel certificaten er in het afgelopen jaar in omloop zijn geweest. De certificaten uit het MSR worden alleen vrijgegeven als het aantal certificaten in omloop onder de 400 MT daalt, wat nog lang niet in zicht is.   Bron: CO2-uitstoot Europa 

Bron: EU ETS Market Stability Reserve

Disclaimer