Afhankelijkheid kolencentrales verschilt sterk tussen verschillende landen Europa


2 februari 2017

De voorbije jaren is de vraag naar kolen al aanzienlijk afgenomen in het Europese continent. De komende jaren gaat deze trend zich voortzetten en tot 2021 wordt deze afname van de vraag geschat op zo’n 4-5% per jaar. Een groot deel van de vraag naar kolen komt uiteraard voort uit het gebruik van de grondstof in kolencentrales. De afhankelijkheid van kolencentrales verschilt sterk tussen de verschillende landen in Europa. Deze afhankelijkheid hangt natuurlijk ook samen met de prijssensitiviteit (of correlatie) tussen powerprijzen in het land en de (internationale) kolenprijs.
In landen als Duitsland (40% van de stroom is opgewekt in kolencentrales) en Nederland (35%) is de afhankelijkheid van kolencentrales relatief groot en daarmee deze prijssensitiviteit ook relatief hoog. Groot-Brittannië kende historisch gezien de grootste afhankelijkheid van kolencentrales, maar daar is de afgelopen jaren veel verandering in gekomen door doelgericht beleid. Inmiddels behoort het VK met een afhankelijkheid van minder dan 10% tot het groepje landen dat de minste afhankelijkheid kent van heel Europa. Het EU-gemiddelde ligt rond de 25%, maar dit wordt wel duidelijk naar boven gehaald door de absolute uitschieter, Polen, die met zo’n 80% bijna compleet afhankelijk is van kolencentrales.

In Groot-Brittannië is in een paar jaar tijd de afhankelijkheid teruggebracht van 40% (vergelijkbaar met Nederland nu) naar minder dan 10%. De aldaar geïntroduceerde CO2-belasting, die compenseert voor het feit dat het ETS systeem geen goede prijs voor CO2 kan realiseren, is de grootste factor die ervoor heeft gezorgd dat Groot-Brittannië massaal is overgeschakeld op een combinatie van hernieuwbaar en gascentrales. In Nederland speelt de discussie over de toekomst van de kolencentrales al een tijdje. Net zo interessant is de discussie over een eigen CO2-belasting die de laatste jaren door het huidige kabinet naar de achtergrond is geduwd. Mogelijk komt de discussie hierover tijdens en na de verkiezingen weer op gang. Linksom of rechtsom bestaat er een aanzienlijke kans dat Nederland de weg van Groot-Brittannië gaat volgen in de komende jaren en de afhankelijkheid van kolencentrales sterk gaat terugdringen.

Het verhaal is anders in Duitsland en Polen. Beide economieën zullen voor een groot deel van de nabije toekomst sterk afhankelijk blijven van kolencentrales. Een belangrijke reden hiervoor is dat de kolencentrales in beide landen voor een groot deel worden bevoorraad uit eigen kolenmijnen. Beide landen zijn hierdoor enigszins ingesloten in de technologie. Wegbreken van kolencentrales heeft verdergaande gevolgen voor werkgelegenheid en productie in de regio. Eenzelfde redenatie gaat min of meer op voor andere Oost-Europese landen. De verwachting is dan ook dat verdere reductie in afhankelijkheid van kolencentrales de komende jaren voornamelijk gaat komen uit de hoek van Scandinavië, Benelux, en Groot-Brittannië. Frankrijk en Zuid-Europa zullen op de middellange termijn de grootste impact geven. Duitsland en Oost-Europese landen volgen waarschijnlijk op de langere termijn.

Disclaimer