Aardbeving in Groningen

15 januari 2018 

De aardbeving van 8 januari in Groningen heeft de discussie over de maximum productie weer opgelaaid. Het is nu wachten op het officiële advies van Staatstoezicht op de Mijnen over een verlaging, in juni 2016 stelde het SodM voor om te beperken tot 12 miljard kuub voor een veilige winning. Het is twijfelachtig of de overheid in zou stemmen met zo'n verlaging, in 2016 waren de aardgasbate 3.4 miljard euro.

Op maandag 12 januari werd het oosten van de provincie Groningen opgeschrikt door een krachtige aardbeving, 3.4 op de schaal van Richter waarmee deze op de derde plek komt van krachtigste aardbevingen in Groningen. Snel na de aardbeving kwam de oproep om de gasproductie te reduceren. In dit artikel wordt kort de ontwikkelingen van de afgelopen week besproken en gekeken welke stappen er mogelijk gaan volgen.

De aardbeving van 8 januari zat op een diepte van 3 kilometer onder het Groningse dorp Zeerijp, juist door deze geringe diepte in vergelijking met een natuurlijke aardbeving die meer dan 5 kilometer diep zijn. Hierdoor is het effect ook groter dan bij een natuurlijke aardbeving, normaal ontstaan er scheuren in huizen vanaf kracht 5 op de schaal van Richter, waar dat nu al bij kracht 3.4 het geval is.

Al snel kwam de oproep vanuit Groningen om het niveau terug te brengen naar het door het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) voorgestelde 12 miljard kuub in plaats van het huidige niveau van 21.6 miljard. Deze 12 miljard kuub is voorgesteld in juni 2016 als niveau waar de aardbevingen snel zullen ophouden. Hier wilden zowel minister Wiebes als de NAM niet op reageren. Woensdagmiddag kwam het rapport van de NAM uit waarin wordt voor voorgesteld om te beperken tot 19.6 miljard kuub gas per jaar en het sluiten van 6 putten in het aardbevingsgebied. Hierop moet het SODM binnen twee weken een reactie geven en een voorstel maken voor de minister. Uiteindelijk zal de minister een keuze moeten maken. 

In het artikel van augustus 2017 werd aangegeven dat 40% van het gas in Nederland wordt geëxporteerd naar Belgie (13%) en Duitsland (27%), in totaal ongeveer 28 miljard kuub gas. Zou de productie met 9 miljard kuub worden terug gebracht dan moet dit worden opgevangen door conversiecapaciteit, aangezien er L-gas wordt geëxporteerd. We hebben in 2017 al een aantal keer gezien dat er maar nauwelijks voldoende capaciteit beschikbaar was op piekmomenten, het is de vraag of dit snel genoeg opgeschaald kan worden.

Hoewel alle politici roepen dat er verminderd moet worden en de veiligheid van de Groningers voorop staat, is de vraag of de productie terug zal gaan naar 12 miljard kuub of minder. De aardgasbaten leverden de overheid 2.4 miljard euro op in 2016 en zal ongeveer vergelijkbaar zijn in 2017. Wel een stevige daling van de 15 miljard in 2013 toen de productie nog 80 miljard kuub gas was. 
Bron: https://www.nam.nl/feiten-en-cijfers/aardbevingen.html

 
Disclaimer