400 miljoen CO2-credits naar Market Stability Reserve

17 mei 2019

Op 15 mei maakte de Europese Commissie het ETS-overschot over 2018 bekend. Net als een jaar eerder was er een overschot van ruim 1.6 miljard. Dat betekent dat er tussen september 2019 en augustus 2020 bijna 400 miljoen credits in de Market Stability Reserve (MRS) worden geplaatst. ETS-credits zijn belangrijk voor de powermarkt.

Wat zijn ETS-credits?
Eerst een korte uitleg van het onderwerp. CO2-certificaten (ETS) zijn het instrument van Europa om de CO2-uitstoot terug te dringen. Alle bedrijven die CO2 uitstoten, moeten hiervoor certificaten kopen. Het idee hierachter is dat de prijs stijgt en dat dit bedrijven stimuleert om de CO2-uitstoot te reduceren. 

ETS-overschot in Market Stability Reserve (MSR)
In de eerste jaren werkte dit systeem niet goed door het grote overschot aan credits. De prijs bleef hangen rond de 5 euro per ton, waardoor bedrijven geen stimulans kregen om te investeren in duurzame technologieën.  

Daarom besloot het Europese Parlement in 2015 om een Market Stability Reserve (MSR) op te richten. Een deel van het ETS-overschot wordt in dit MSR geplaatst en komt dus niet op de markt. Elk jaar maakt de Europese Commissie het overschot bekend. Daarvan gaat tot 25% in de MSR. 

Credits blijven in de MSR, tenzij het overschot onder de 400 miljoen credits komt. Dan worden er extra credits uit het MSR gehaald en verkocht via de veilingen. Het lijkt nog wel een aantal jaar te duren voordat dit punt bereikt wordt. 

ETS-overschot in 2018
Vorig jaar werd een overschot van 1.6 miljard ETS bekendgemaakt. Hierdoor worden ruim 250 miljoen credit in de MSR geplaatst in de periode tot en met augustus 2019. Daarmee zou het overschot teruggebracht worden naar 1.4 miljard credits.

Afgelopen woensdag werden de cijfers over 2018 gepubliceerd. Wederom was het overschot ruim 1.6 miljard credits, wat aangeeft dat er 200 miljoen meer ETS over zijn gebleven dan eerst werd aangenomen. Dit betekent dat er in de periode tussen september 2019 en augustus 2020 er bijna 400 miljoen credits in MSR worden geplaatst. 

Het grotere overschot kan verklaard worden door minder aankopen vanuit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld omdat zij investeren in duurzame technologieën. Dan loopt het overschot dus op. 

Reactie CO2-markt op ETS-overschot
De CO2-markt reageerde in de dagen voorafgaand aan de bekendmaking afwachtend. Het was onduidelijk hoe groot het overschot zou zijn. 

Op woensdag om 18.00 uur werd het overschot bekend gemaakt, dus na het sluiten van de markt. Op donderdag was de impact klein. Er gaan meer credits uit de markt dan werd aangenomen, wat een bullish signaal is. Aan de andere kant is het overschot is groter dan verwacht, wat als een bearish signaal gezien kan worden.

De grafiek laat de prijsontwikkeling van CO2 zien in de afgelopen week, de rode lijn representeert het moment van bekendmaking door de Europese Commissie.

Grafiek CO2-prijs mei 2019

CO2-prijzen en de prijs van elektriciteit 
Powerprijzen volgen de CO2-prijs sterk. Energiecentrales zijn een van de grootste afnemers van ETS-credits in Europa. Bij de productie van elektriciteit vanuit kolen komt ongeveer 900 kg CO2 per MWh vrij, uit gascentrales is dit ongeveer 300 kg CO2 per MWh. De prijs van elektriciteit wordt dus sterk beïnvloed door de CO2-prijs en de grafiek hierboven.