Actievoorwaarden Zakelijk - Winkelactie

Vast & Zeker met Cashback

Dit is een actie van Essent Retail Energie BV (Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Deze actie loopt van 12 mei 2021 tot en met 31 juli 2021.
 • Deze actie is alleen geldig als je tijdens de actieperiode een energiecontract afsluit bij Essent. Oftewel: een leveringsovereenkomst voor Groene Stroom en/of Gas met een looptijd van 1, 3 of 5 jaar tegen vaste tarieven, Essent Vast & Zeker.
 • Deze actie geldt alleen voor kleinzakelijke afnemers die de energie uitsluitend voor zakelijke doeleinden afnemen. Deze actie geldt niet voor bestaande klanten van Essent en/of consumenten.
 • Dit actieaanbod geldt voor kleinzakelijke afnemers, die de laatste 12 maanden geen klant van Essent voor de levering van stroom en gas zijn geweest.
 • Om een overeenkomst af te sluiten moet je 18 jaar of ouder zijn.
 • Je krijgt de eenmalige, specifiek voor deze actie geldende cashback.
 • De cashback wordt 12 maanden na start levering apart aan je overgemaakt.
 • Het recht op de cashback komt te vervallen bij voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst binnen het eerste jaar na start levering.
 • Bij voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst heeft Essent het recht om (de waarde van) het welkomstgeschenk, indien deze reeds is uitgekeerd, terug te vorderen.
 • Per leveringsadres kan slechts één maal gebruik worden gemaakt van deze aanbieding.
 • Op de leveringsovereenkomsten van deze actie zijn onze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en de Productvoorwaarden Vast & Zeker van toepassing. Of de voorwaarden die daar eventueel voor in de plaats komen.
 • Essent behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade) vergoeding.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

Ingangsdatum overeenkomst

Wanneer je zelf geen ingangsdatum hebt gekozen, kiest Essent een ingangsdatum minimaal 31 dagen in de toekomst vanaf de datum van aanmelding. Indien je niet akkoord gaat met de ingangsdatum van je overeenkomst bij Essent, kun je de startdatum nog aanpassen.

Essent Retail Energie BV, Willemsplein 4, 5211 AK ’s-Hertogenbosch. KvK-nummer 13 04 16 11