WindStroom voor ZZP: windenergie uit Nederland

WindStroom is elektriciteit die voor 100% wordt opgewekt door Nederlandse windmolens. Dit is één van de schoonste vormen van energieopwekking van groene energie, omdat hierbij geen CO2 vrijkomt. Voor minder dan 1 cent per kWh extra (0,83 cent per kWh excl. btw) ontvangt u WindStroom. Dit is een milieubewuste keuze want de productie van WindStroom helpt de klimaatverandering tegen te gaan.

Contract met vaste looptijd

Deze tarieven zijn van toepassing op klanten die hebben gekozen voor een contract van één jaar. De opzegtermijn bij dit contract is 30 dagen. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast op basis van marktontwikkelingen. Kijk op Mijn Essent of bel onze klantenservice 0900 1550 (€ 0,35 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) voor uw type contract.

 • Enkeltarief is altijd hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.


  Vaste leveringskosten
  per maand1

  kWh-prijs
  KeuzeTarief Zakelijk Budgetset:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_var_dual_budget_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_windelek_bt_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent bedragen de vaste leveringskosten € set:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_var_mono_budget_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  In Noord-Brabant en Limburg geldt het daltarief op werkdagen van 21.00 tot 7.00 uur, alle uren in het weekend, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Een week bestaat uit 98 uur daltarief.

  Vaste leveringskosten per maand1

  kWh-prijs normaaltariefkWh-prijs daltarief
  KeuzeTarief Zakelijk Budget

  set:'e',row:'B/L',col:'soho_vast_bedrag_elek_var_dual_budget_per_maand_ex_'

  set:'e',row:'B/L',col:'soho_kWhprijs_windelek_bt_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' centset:'e',row:'B/L',col:'soho_kWhprijs_windelek_bt_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent bedragen de vaste leveringskosten € set:'e',row:'B/L',col:'soho_vast_bedrag_elek_var_mono_budget_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  In heel Nederland met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg, geldt het daltarief op werkdagen tussen 23.00 uur en 7.00 uur, het hele weekend, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Een week heeft 88 uur daltarief.

  Vaste leveringskosten per maand1kWh-prijs normaaltariefkWh-prijs dalarief
  KeuzeTarief Zakelijk Budgetset:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_var_dual_budget_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_windelek_bt_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' centset:'e',row:'Overig',col:'soho_kWhprijs_windelek_bt_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent bedragen de vaste leveringskosten € set:'e',row:'Overig',col:'soho_vast_bedrag_elek_var_mono_budget_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  • De tarieven zijn geldig vanaf set:'e',row:'Overig',col:'soho_datum_elek'.
  • Genoemde tarieven zijn exclusief btw en exclusief tarieven en heffingen van de netbeheerder.
  • De kWh-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid elektriciteit.
  • De totale leveringskosten bestaan uit verbruiksafhankelijke kosten (leveringstarief en afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik) en verbruiksonafhankelijke kosten. Deze verbruiksonafhankelijke kosten, ook vaak vastrecht genoemd, worden gebruikt ter dekking van de vaste kosten van Essent.
  • In geval van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kunnen afhankelijk van het incassostadium tarieven voor incassokosten in rekening worden gebracht. 
  • Bij voortijdige beëindiging van een contract met vaste looptijd brengt Essent per product een opzegvergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding hangt af van de resterende looptijd van het contract.
  • Bovenstaande leveringstarieven gelden voor aansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère.
  • Op de levering van elektriciteit zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.
  • De service- en administratiekosten bedragen 2,33 euro exclusief btw per factuur. Dit wordt verrekend op uw jaarafrekening. Betaalt u via automatische incasso, dan krijgt u 2,00 euro korting exclusief btw per factuur op uw jaarafrekening. Maakt u gebruik van AcceptEmail, dan krijgt u 0,50 euro korting exclusief btw per factuur. Wanneer u betaalt via handmatige overschrijving ontvangt u geen korting.
  • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De heffingskorting energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken welke kunnen dien als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf, beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben.

Energiebelasting

De energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De energiebelasting wordt geheven om u te stimuleren energie te besparen.

Energiebelasting 2015 per kWhExcl. btw
1 - 10.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_eb_1_10k_zhg_ex_btw' cent
10.001 - 50.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_eb_10k_50k_zhg_ex_btw' cent
50.001 - 10 miljoen kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_eb_50k_plus_zhg_ex_btw' cent

Vermindering energiebelasting per jaar

set:'e',row:'Overig',col:'soho_heffingskorting_eb_zhg_per_jaar_ex_btw'
Verlaagde vermindering energiebelasting per jaar*set:'e',row:'Overig',col:'soho_heffingskorting_laag_eb_zhg_per_jaar_ex_btw'

*De verlaagde vermindering energiebelasting is per 1 januari 2015 beëindigd.

Opslag duurzame energie

De opslag duurzame energie is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De opslag duurzame energie wordt als aparte belasting geheven om u inzicht te geven in welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energie door de overheid.

Opslag duurzame energie 2015 per kWhExcl. BTW
1 - 10.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_ode_1_10k_zhg_ex_btw' cent
10.001 - 50.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_ode_10k_50k_zhg_ex_btw' cent
50.001 - 10 miljoen kWhset:'e',row:'Overig',col:'soho_ode_50k_plus_zhg_ex_btw' cent

Netwerktarieven

Uw netbeheerder brengt netbeheerkosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van het elektriciteitsnet in rekening. Bent u klant bij Essent? Dan ontvangt u één rekening waarop zowel de leveringskosten als de netbeheerkosten overzichtelijk zijn weergeven. Essent betaalt vervolgens de netbeheerkosten weer aan de netbeheerder. Wie de netbeheerder is, is afhankelijk van het leveringsadres. Kijk hier welke netbeheerder in uw provincie actief is.