WindStroom voor MKB: windenergie uit Nederland

WindStroom is elektriciteit die voor 100% wordt opgewekt door Nederlandse windmolens. Dit is één van de schoonste vormen van energieopwekking van groene energie, omdat hierbij geen CO2 vrijkomt. Voor minder dan 1 cent per kWh extra (0,83 cent per kWh excl. btw) ontvangt u WindStroom. Dit is een milieubewuste keuze want de productie van WindStroom helpt de klimaatverandering tegen te gaan.

Contract met vaste looptijd

Deze tarieven zijn van toepassing op klanten die hebben gekozen voor een contract van één jaar. De opzegtermijn bij dit contract is 30 dagen. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast op basis van marktontwikkelingen. Kijk op Mijn Essent Zakelijk of bel onze klantenservice 0900 1466 (uw gebruikelijke belkosten) voor uw type contract.

 • Enkeltarief is altijd hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.


  Vastrecht
  per maand1
  kWh-prijs
  KeuzeTarief Zakelijk Budgetset:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_budget_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_windelek_bt_enkel_ex_btw_ex_eb_ode' cent

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent bedraagt het vastrecht € set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_budget_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  Piek-/daltarief is van toepassing in Noord-Brabant en Limburg. Als daltarief gelden de uren op werkdagen tussen 21.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends, en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Eén week heeft 98 uur daltarief.

  Vastrecht per maand1kWh-prijs piektariefkWh-prijs daltarief
  KeuzeTarief Zakelijk Budgetset:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_budget_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_windelek_bt_hoog_ex_btw_ex_eb_ode'  centset:'e',row:'B/L',col:'mkb_kWhprijs_windelek_bt_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent bedraagt het vastrecht € set:'e',row:'B/L',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_budget_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  Normaal-/laagtarief is van toepassing in heel Nederland met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg. Als laagtarief gelden de uren op werkdagen tussen 23.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends, en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Eén week heeft 88 uur laagtarief.

  Vastrecht per maand1kWh-prijs normaaltariefkWh-prijs laagtarief
  KeuzeTarief Zakelijk Budgetset:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_dual_budget_per_maand_ex_btw'set:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_windelek_bt_hoog_ex_btw_ex_eb_ode' centset:'e',row:'Overig',col:'mkb_kWhprijs_windelek_bt_laag_ex_btw_ex_eb_ode' cent

  1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend elektriciteit afneemt van Essent bedraagt het vastrecht € set:'e',row:'Overig',col:'mkb_vast_bedrag_elek_var_mono_budget_per_maand_ex_btw' exclusief btw per maand.

  • De tarieven zijn geldig vanaf set:'e',row:'Overig',col:'mkb_datum_elek'.
  • Genoemde tarieven zijn exclusief btw en exclusief tarieven en heffingen van de netbeheerder.
  • De kWh-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid elektriciteit.
  • De totale leveringskosten bestaan uit verbruiksafhankelijke kosten (leveringstarief en afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik) en verbruiksonafhankelijke kosten. Deze verbruiksonafhankelijke kosten, ook vaak vastrecht genoemd, worden gebruikt ter dekking van de vaste kosten van Essent.
  • In geval van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kunnen afhankelijk van het incassostadium tarieven voor incassokosten in rekening worden gebracht. 
  • Bij voortijdige beëindiging van een contract met vaste looptijd brengt Essent per product een opzegvergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding hangt af van de resterende looptijd van het contract.
  • Bovenstaande leveringstarieven gelden voor aansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère.
  • Op de levering van elektriciteit zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.
  • De kosten voor verwerking betalingsverkeer zijn 2,00 euro exclusief btw per rekening. Betaalt u via automatische incasso dan krijgt u 2,00 euro korting exclusief btw per rekening. De kosten voor het betalingsverkeer en de korting heffen elkaar dan op.
  • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De heffingskorting energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. De verlaagde heffingskorting voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben is per januari 2015 beëindigd.

Energiebelasting

De energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De energiebelasting wordt geheven om u te stimuleren energie te besparen.

Energiebelasting 2016 per kWhExcl. BTW
1 - 10.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_eb_1_10k_zhg_ex_btw' cent
10.001 - 50.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_eb_10k_50k_zhg_ex_btw' cent
50.001 - 10 miljoen kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_eb_50k_plus_zhg_ex_btw' cent
Heffingskorting energiebelasting per jaarset:'e',row:'Overig',col:'mkb_heffingskorting_eb_zhg_per_jaar_ex_btw'
Verlaagde heffingskorting energiebelasting per jaar*set:'e',row:'Overig',col:'mkb_heffingskorting_laag_eb_zhg_per_jaar_ex_btw'

 * De verlaagde heffingskorting energiebelasting is per 1 januari 2015 beëindigd.

Opslag duurzame energie

De opslag duurzame energie is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De opslag duurzame energie wordt als aparte belasting geheven om u inzicht te geven in welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energie door de overheid.

Opslag duurzame energie 2016 per kWhExcl. BTW
1 - 10.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_ode_1_10k_zhg_ex_btw' cent
10.001 - 50.000 kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_ode_10k_50k_zhg_ex_btw' cent
50.001 - 10 miljoen kWhset:'e',row:'Overig',col:'mkb_ode_50k_plus_zhg_ex_btw' cent

Netwerktarieven

Uw netbeheerder brengt netwerkkosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van het elektriciteitsnet in rekening. Bent u klant bij Essent? Dan ontvangt u één rekening waarop zowel de leveringskosten als de netwerkkosten overzichtelijk zijn weergeven. Essent betaalt vervolgens de netwerkkosten weer aan de netbeheerder. Wie de netbeheerder is, is afhankelijk van het leveringsadres. Kijk hier welke netbeheerder in uw provincie actief is.