Voorwaarden vaste tarieven

  • Tarieven zijn exclusief btw en exclusief tarieven en heffingen van de netbeheerder.
  • De kWh-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid elektriciteit. De m3-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid gas. De totale leveringskosten bestaan uit verbruiksafhankelijke kosten (leveringstarief en afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik) en verbruiksonafhankelijke kosten. Deze verbruiksonafhankelijke kosten, ook vaak vastrecht genoemd, worden gebruikt ter dekking van de vaste kosten van Essent.
  • De leveringstarieven van elektriciteit gelden voor aansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère.
  • De leveringstarieven van gas gelden voor individueel bemeten aansluitingen met een capaciteit t/m 40 kubieke meter per uur.
  • In geval van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kunnen afhankelijk van het incassostadium tarieven voor incassokosten in rekening worden gebracht.
  • Bij voortijdige beëindiging van een overeenkomst met vaste looptijd brengt Essent per product een opzegvergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding hangt af van de resterende looptijd van de overeenkomst.
  • Op de levering van elektriciteit zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) van toepassing.
  • De kosten voor verwerking betalingsverkeer zijn 2,00 euro exclusief btw per rekening. Betaalt u via automatische incasso dan krijgt u 2,00 euro korting exclusief btw per rekening. De kosten voor het betalingsverkeer en de korting heffen elkaar dan op.

  • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De heffingskorting energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. De verlaagde heffingskorting voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben is per januari 2015 beëindigd.