Voorbeeld jaarafrekening

Dit is een voorbeeld van een jaarafrekening. Bij de verschillende onderdelen ziet u groene informatie-icoontjes. Als u hier op klikt, verschijnt de uitleg bij het betreffende onderdeel. De bedragen die u ziet, zijn fictief.

 1. voorzijde | volgbladen
  1. Factuurgegevens
  2. Factuuradres
  3. Producten
  4. Kosten
  5. Extra
  6. Totale kosten
  7. Door u te ontvangen
  1. Verbruik elektriciteit
  2. Verbruik gas
  3. Verbruikshistorie
  4. Beginstand
  5. Eindstand
  6. Dagtelwerk
  7. Nacht-/weekendtelwerk
  8. Vaste kosten
  9. Heffingskorting
  10. Energiebelasting
  11. Calorische correctie
  12. Leveringsadressen
 1. Klantnummer

  Uw persoonlijk nummer binnen Essent.

  Contractrekening of Factuurkenmerk

  Uw persoonlijk contractrekeningnummer of factuurkenmerk binnen Essent.

  Factuurdatum

  Op deze dag is uw jaarafrekening opgemaakt.

  Factuurnummer

  De unieke code van deze rekening.

  Gebruikersnaam Mijn Essent Zakelijk

  Veel klanten maken voor al hun energiezaken gebruik van Mijn Essent Zakelijk. Zij vinden hier hun gebruikersnaam.

 2. Factuuradres

  De adresgegevens waar alle factuurgerelateerde post naar toe wordt verstuurd.

 3. Producten

  Hier staan de producten die u afneemt en waarover verbruik wordt berekend.

 4. Netwerkkosten

  Dit zijn kosten die wij namens uw regionale netbeheerder in rekening brengen voor het gebruik van het elektriciteits- en gasnet. Deze kosten zijn afhankelijk van de zwaarte van uw aansluiting. Essent heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten.

  Meterkosten

  Kosten die gemaakt worden voor de meteropname, de meterhuur, het meterbeheer en het meteronderhoud. Ook het versturen van de meterstandenkaart en de verwerking van de meterstanden vallen hieronder. Wij brengen deze kosten namens uw meetbedrijf of regionale netbeheerder in rekening.

  Energiebelasting

  Deze belasting wordt vastgesteld door de overheid. Wij innen deze bedragen bij u en dragen dit af aan de overheid. De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw elektriciteits- en gasverbruik. Energiebelasting is ingevoerd om een verantwoord verbruik van energie te stimuleren.

 5. Door u geactiveerde extra services

  Als u extra services van Essent heeft, worden deze hier in rekening gebracht.

  Service- en administratiekosten

  Betaalt u via een handmatige betaling, dan vindt u hier het bedrag dat Essent u daarvoor in rekening heeft gebracht (2,00 euro (excl. btw) per factuur).

  Kortingen

  Kiest u voor automatische incasso? Dan bespaart u 2,00 euro (excl. 21% btw) per factuur.

 6. Totaal werkelijke kosten, exclusief btw

  Hier staat het totaalbedrag van de bovengenoemde kosten, exclusief btw

  Totaal werkelijke kosten, inclusief btw

  Hier staat het totaalbedrag van de bovengenoemde kosten, inclusief btw

  termijnbedragen

  Hier staat het totaalbedrag van de in rekening gebrachte termijnbedragen van het afgelopen verbruiksjaar. Bij het opstellen van de jaarafrekening zijn wij ervan uitgegaan dat u alle termijnen heeft voldaan.

 7. Door u te ontvangen / betalen

  Dit is het verschil tussen de kosten van het werkelijke verbruik en de vooraf gefactureerde termijnbedrag. Dit kan betekenen dat u geld ontvangt of moet bijbetalen op basis van uw verbruik. Een door u te ontvangen bedrag wordt verrekend met eventueel nog openstaande bedragen.

  Het nieuwe termijnbedrag is losgekoppeld van de jaarafrekening. Betaalt u via een handmatige betaling, dan ontvangt u een aparte rekening voor het eerste termijnbedrag van het nieuwe verbruiksjaar. Als u per automatische incasso betaalt, wordt dit termijnbedrag binnenkort afgeschreven.

 8. Voor elektriciteit kan het zijn dat er 2 telwerken in het pand aanwezig zijn. In dat geval worden beide op uw rekening vermeld. Vooraan staat het totale verbruik van elektriciteit in kWh over de verbruiksperiode. Dit is het verschil tussen de eindstanden en beginstanden.

 9. Hier staat het totale verbruik van gas in m3 over de verbruiksperiode. Dit is het verschil tussen de beginstanden en de eindstanden plus de calorische correctie.

 10. Hier ziet u het totaalverbruik van elektriciteit en gas per verbruiksjaar.

 11. De beginstand is de meterstand aan het begin van de afrekenperiode. Deze meterstand kan door de netwerkbeheerder opgenomen zijn of is door uzelf doorgegeven. Indien de werkelijke meterstanden niet (tijdig) zijn doorgegeven dan is er door de netbeheerder een schatting gemaakt.

 12. De eindstand is de meterstand aan het einde van de afrekenperiode. Deze meterstand kan door de netbeheerder opgenomen zijn of is door uzelf doorgegeven.

 13. Uw dubbele meter zorgt ervoor dat je twee telwerken hebt. Eén dagtelwerk voor je dagverbruik en een nachttelwerk voor je nacht- en weekendverbruik. Bij dagtelwerk staan de kosten die overdag zijn gemaakt.

 14. Uw dubbele meter zorgt ervoor dat je twee telwerken hebt. Eén dagtelwerk voor je dagverbruik en een nachttelwerk voor je nacht- en weekendverbruik. Bij nacht-/weekendtelwerk staan de kosten die ’s nachts en in het weekend zijn gemaakt.

 15. Of vastrecht zoals dat tegenwoordig wordt genoemd is een vast bedrag per maand of jaar voor de dienstverlening rondom de levering van zowel gas als stroom.

 16. Iedereen heeft een basisbehoefte aan energie. Zelfs als er veel energiebesparende maatregelen worden genomen zal elk huishouden toch nog elektriciteit en aardgas nodig hebben. Daarom belast de overheid deze basisbehoefte niet. Om het systeem van inning en verrekening van de Energiebelasting niet te ingewikkeld te maken, wordt daarom per elektriciteitsaansluiting een korting op de Energiebelasting toegekend, de zogenaamde heffingskorting.

 17. Deze belasting wordt vastgesteld door de overheid. Wij innen deze bedragen bij u en dragen dit af aan de overheid. De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw elektriciteits- en gasverbruik. Energiebelasting is ingevoerd om een verantwoord verbruik van energie te stimuleren.

 18. Om uw daadwerkelijke gasverbruik te bepalen, wordt uw verbruik herberekend op basis van de calorische waarde op uw aansluiting. Deze calorische waarde geeft de verbrandingswaarde van een brandstof aan. Hoe hoger de calorische waarde van een brandstof, hoe minder ervan nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. Door kleine afwijkingen in de calorische waarde van het gas dat in Nederland wordt geleverd, krijgt u soms meer of minder energie dan uw gasmeter aangeeft. De correctie van het verbruik op basis van de calorische waarde wordt de calorische correctie genoemd.

 19. Heeft u meerdere leveringsadressen, dan staat het verbruik per leveringsadres gespecificeerd op deze jaarafrekening. Over de eventuele leveringsadressen die niet op deze jaarafrekening staan ontvangt u op een later tijdstip de jaarafrekening(en).