Veelgestelde vragen wetswijziging

Hieronder vind u een overzicht van de veelgestelde vragen met betrekking tot de nieuwe grens tussen klein- en grootverbruik.

Wat betekent de wetswijziging Gasgrens Groot-/Kleinverbruik?

Per 1-1-2009* vindt er een verschuiving plaats van de grens tussen kleinverbruik en grootverbruik voor Gas. Tot en met 31 december 2008 wordt deze grens op basis van het gemiddelde jaarverbruik bepaald. U bent grootverbruiker als de meter meer dan 170.000 m3 per jaar verbruikt. Per 1 januari 2009 wordt deze grens bepaald op basis van de technische capaciteit van de aansluiting. Dit betekent dat wanneer de gasaansluiting een capaciteit heeft groter dan 40 m3(n)/uur, de aansluiting wordt beschouwd als grootverbruikaansluiting. Uw netbeheerder zal u hierover informeren indien dit voor u van toepassing is. Essent Retail (uw leveringsbedrijf) informeert u ook door middel van een brief, indien dit voor u van toepassing is.

* Het voorstel voor de wijziging van de Gaswet is 3 juli 2008 door de Tweede Kamer aangenomen. De wijziging moet nog worden bekrachtigd door de Eerste Kamer. Deze brief is dus onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer.

Waarom is de wet aangepast?

De grens was gebaseerd op volume. Dit had tot gevolg dat klanten het ene jaar op grootverbruik en het andere jaar op kleinverbruik werden afgerekend. Om meer duidelijkheid te creëren komt er per 1 januari 2009 een vaste grens voor grootverbruik. Deze is gebaseerd op een aansluiting van groter dan 40 m3(n)/uur.

Wanneer vindt de wetswijziging Groot-/Kleinverbruik plaats?

De wijziging zal per wet bepaald worden en gaat in per 1-1-2009*.

* Het voorstel voor de wijziging van de Gaswet is 3 juli 2008 door de Tweede Kamer aangenomen. De wijziging moet nog worden bekrachtigd door de Eerste Kamer. Deze brief is dus onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer.

Heeft de wetswijziging Groot-/Kleinverbruik betrekking op al mijn gasaansluitingen?

Dat kan, maar dat hoeft niet. De brief die u heeft ontvangen van Essent Retail, bevat een bijlage. In deze bijlage kunt u zien op welke aansluiting(en) deze wetswijziging betrekking heeft.

Wat kan ik doen als ik kleinverbruiker wil blijven?

Als u aan een capaciteit van kleiner of gelijk aan 40m3(n)/uur voldoende heeft, dan kunt u desgewenst kleinverbruiker blijven. Neem hiervoor dan contact op met uw regionale netbeheerder voor meer informatie en/of een offerte.

Kan ik kosteloos mijn aansluiting verlagen, als ik kleinverbruiker wil blijven?

Nee, de regionale netbeheerder brengt kosten in rekening voor het aanpassen van de aansluiting. Over de hoogte kunt u contact op nemen met uw regionale netbeheerder om een offerte op te vragen.

Is G40 gelijk aan 40 m3(n)/uur?

Nee, G40 zegt iets over de fysieke capaciteit. Een aansluiting die de aanduiding G40 heeft, heeft een technische capaciteit van tussen de 40 en 65 m3(n)/uur. Een aansluiting die de aanduiding G25 heeft, heeft een technische capaciteit van maximaal 40 m3(n)/uur.
Je kunt dus ook stellen dat indien de fysieke capaciteit van de aansluiting <= G25 je te maken hebt met een kleinverbruiker. Is de fysieke capaciteit >G25 dan betreft het een grootverbruiker.

Waarom moeten mijn aansluitingen grootverbruik worden?

De nieuwe grens voor groot- en kleinverbruik wordt bij de wet bepaald. Per 1 januari 2009* wordt deze grens bepaald op basis van de technische capaciteit van de aansluiting. Dit betekent dat wanneer de gasaansluiting een capaciteit heeft groter dan 40 m3(n)/uur, de aansluiting wordt beschouwd als grootverbruikaansluiting.

* Het voorstel voor de wijziging van de Gaswet is 3 juli 2008 door de Tweede Kamer aangenomen. De wijziging moet nog worden bekrachtigd door de Eerste Kamer. Deze brief is dus onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer.

Wat zijn de voor- en nadelen van de wetswijziging Groot-/Kleinverbruik?

Als grootverbruiker komt u niet in aanmerking voor consumentenbescherming. Als grootverbruiker kunt u – in tegenstelling tot de categorie kleinverbruik - vrij onderhandelen over de contractsoort, prijs, voorwaarden van levering, wijze van facturering en betaling. Verder zal u per 1 januari 2009 worden afgerekend volgens het netbeheerdersmodel. Dit betekent dat uw termijnbedrag wordt opgesplitst in een leverings- en een netwerkgedeelte. U ontvangt dan ook twee facturen één van uw regionale netbeheerder en één van uw leveringsbedrijf.

Wat is technische capaciteit?

De technische capaciteit is de capaciteit van de aansluiting in m3 per uur. Dit komt ongeveer overeen met het volgende type gasmeter.  

Cap. in m3/u Type gasmeterKlein-/grootverbruik
0 - 6G 4KV
6 - 10G 6KV
10 - 16G 10KV
16 - 25G 16KV
25 - 40 G 25KV
40 - 65 G 40GV
65 - 100 G 65GV
100 - 160 G 100GV
160 - 250 G 160GV
250 - 400 G 250GV
400 - 650 G 400GV
650 - 1000 G 650GV
1000 - groterG 1000GV

 

Wie bepaalt welke aansluitingen groot- en welke kleinverbruik worden?

Op basis van de wetswijziging bepaalt uw regionale netbeheerder, wie hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt bepaald op basis van de capaciteit van uw meter en dus niet op het verbruik. Per 1 januari 2009* wordt deze grens bepaald op basis van de technische capaciteit van de aansluiting. Dit betekent dat wanneer de gasaansluiting een capaciteit heeft groter dan 40 m3(n)/uur, de aansluiting wordt beschouwd als grootverbruikaansluiting.

* Het voorstel voor de wijziging van de Gaswet is 3 juli 2008 door de Tweede Kamer aangenomen. De wijziging moet nog worden bekrachtigd door de Eerste Kamer. Deze brief is dus onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer.