September ‘kritieke maand’ voor energiemarkt

energiemarkt_maarten tielen_nb_lp-140x112.jpg

De energieprijzen zouden de komende maand nog kúnnen dalen, denkt Senior Analyst Maarten Tielen van Essent. Redenen voor optimisme zijn bijvoorbeeld de stabiele wisselkoers van de euro en de wereldeconomie, die geen reden geeft om te denken dat de vraag naar energie snel zal toenemen. “Maar toch hebben we momenteel te maken met snel oplopende prijzen voor zowel gas als elektriciteit. En die stijging zou kunnen doorzetten, onder meer als de olieprijs blijft oplopen.”

Olieprijs veert op na lange daling

De olieprijs heeft na een lange daling eindelijk een stijging ingezet. Toch vermoedt Maarten dat er slechts sprake is van een korte opleving. “Doordat zowel Amerika als de OPEC-landen olie blijven produceren, is het aanbod nog altijd groter dan de vraag. Wel is het zo dat Venezuela en Rusland, beide zeer afhankelijk van de olie-export, momenteel bij de OPEC aandringen op stappen om de wereldwijde olieprijs te stabiliseren.” 

Omdat de prijs van gas grotendeels meebeweegt met de olieprijs, zou ook die nog kunnen dalen, denkt Maarten. “Daar komt nog bij dat er momenteel veel LNG (vloeibaar aardgas) beschikbaar is. Zowel Amerika als Australië heeft veel geïnvesteerd in de techniek om dit gas te produceren.”

Oekraïne zet gasprijs mogelijk onder druk

Wat voor onrust zou kunnen zorgen, is het feit dat Oekraïne nog gas moet inkopen voor de winter, zegt Maarten. “Deze week gaan beide landen daarover rond de tafel en het lijken harde onderhandelingen te worden. Komen ze er niet uit, dan moet Oekraïne gas uit Europa halen, zodat er bij ons minder aanbod is. Daarnaast wordt gevreesd, net als in 2014, dat Oekraïne in dat geval Russisch gas af zal aftappen dat voor Europa bedoeld is. Elk nieuws dat op dit moment naar buiten komt, zorgt voor nervositeit en dús voor hogere prijzen, want de risico’s worden ingecalculeerd.” 

Verder is er enige onrust op de gasmarkt te verwachten rond de definitieve uitspraak van de Raad van State over de gaswinning bij het Groningse Loppersum. 10 september behandelt de Raad ruim 40 beroepschriften tegen het gaswinningsbesluit. 

Onzekerheid over Belgische stroomschaarste

Een 3e reden waarom Maarten september een ‘kritieke maand’ noemt, is het Belgische stroomtekort in combinatie met aanhoudende windstilte. “Begin deze maand is de capaciteit in België het laagst, want behalve de ‘scheurtjescentrales’ staan er dan nog meer kerncentrales stil vanwege onderhoud. Ook de vraag naar gas stijgt dan, omdat er dan meer gas gebruikt wordt om stroom op te wekken.”