8 miljard euro subsidie in 2016

Februari 2016

Het kabinet wil dat Nederland verder verduurzaamt en dat bedrijven meer duurzame energie gaan opwekken. Om de duurzame energievoorziening in Nederland te stimuleren, komt het ministerie van Economische Zaken met een actuele subsidieregeling: SDE+. Met deze subsidie compenseert de overheid het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. Op die manier kan duurzame energie concurreren met energie uit fossiele bronnen.

Voor wie is SDE+ interessant?

SDE+ is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)organisaties die hernieuwbare energie (gaan) produceren. Dus gaat u zonnepanelen inzetten voor de energieproductie binnen uw bedrijf? Gaat u energie opwekken via een windmolen? Of bent u van plan om een put te slaan om aardwarmte te winnen? Dan kunt u een SDE+-aanvraag indienen. Er zijn meerdere categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon.

Budget meer dan verdubbeld

Het budget voor 2016 bedraagt zo’n 8 miljard euro; een ruime verdubbeling ten opzichte van 2015, toen er in totaal ‘slechts’ 3,5 miljard beschikbaar was. Een andere verandering ten opzichte van de vorige SDE-regeling is dat er nu niet één, maar twee openstellingsrondes zijn; zowel in maart als september krijgen bedrijven de kans zich in te schrijven.

Meer weten?

Wilt u gebruikmaken van de SDE+-regeling? Dan zijn daar uiteraard voorwaarden aan verbonden. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leest u er meer over.