Hoe duurzaam zijn ondernemers?

De Week van de Ondernemer voert het hele jaar door onderzoek uit naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. Uit deze onderzoeken blijkt dat duurzaamheid voor ondernemers een zeer belangrijke uitdaging is. Synpact heeft, in samenwerking met Essent, ingezoomd op dit onderwerp.

Hoe duurzaam zijn ondernemers? Zijn zij bezig met energiebesparing? Wat zijn hun beweegredenen of zien zij belemmeringen? Zijn zij op de hoogte van (veranderende) wetgeving? De uitkomsten van het onderzoek presenteren wij u graag.

infographic energiebesparend MKB