EnergieWetCheck

Voldoet u aan de Wet milieubeheer?

Check in 1 minuut of u voldoet aan het Activiteitenbesluit milieubeheer

Vul uw verbruiksgegevens in en ontdek binnen 1 minuut of u energie moet besparen én op welke manier!

  • Uitslag binnen 1 minuut 
  • Overzichtelijke lijst met maatregelen die u kunt treffen
  • Direct aan de slag met energie besparen

“We zijn al een aardig eind op weg om zelfvoorzienend te zijn” 

Edwin Kappert, Timmerfabriek Kappert


 

Wat is het Activiteitenbesluit milieubeheer?

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan verschillende milieuregels voor bedrijven. Het Activiteitenbesluit is onderdeel van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer is een raamwet: dit betekent dat de wet alleen in grote lijnen bepaalt hoe de Nederlandse overheid en bedrijven met het milieu moeten omgaan. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat praktische maatregelen voor de uitvoering van (een deel van) de voorschriften die in de Wet milieubeheer staan. 

Het Activiteitenbesluit verplicht ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar. De overheid ziet streng toe op de naleving van deze regels.