Wet- en regelgeving energie voor bedrijven

Veel bedrijven moeten volgens de wet energie besparen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook is soms een bepaald energielabel verplicht en grote bedrijven moeten een energie-audit laten doen. Met deze wetten verplicht de overheid bedrijven om energiezuinig te ondernemen en te investeren in duurzaamheid. We zetten de wetten rondom energie voor u op een rij.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan verschillende milieuregels voor bedrijven. Het Activiteitenbesluit is onderdeel van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer is een raamwet: dit betekent dat de wet alleen in grote lijnen bepaalt hoe de Nederlandse overheid en burgers met het milieu moeten omgaan. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat praktische maatregelen voor de uitvoering van (een deel van) de voorschriften die in de Wet milieubeheer staan.

Verbruikt u jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas? Dan bent u volgens het Activiteitenbesluit wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar. Wilt u weten of u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt? Met de Essent EnergieWetCheck weet u het binnen 1 minuut!

Energie-audit voor ‘large enterprises'

Heeft u jaarlijks meer dan 50 miljoen euro omzet, een balanstotaal hoger dan 42 miljoen of meer dan 250 medewerkers in dienst? Dan moet u verplicht elke 4 jaar een energie-audit uitvoeren. En valt uw bedrijf bovendien onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan bent u ook verplicht om de besparingsmaatregelen uit te voeren die uit de audit volgen. Hiervoor geldt eveneens dat de investeringen binnen 5 jaar terugverdiend moeten kunnen worden.

Minimaal energielabel C voor kantoren van 100 m2 of groter

De Rijksoverheid streeft naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. In 2023 moet ieder kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Bijna de helft van de Nederlandse kantoren moet maatregelen treffen om aan deze verplichting te voldoen.

Heeft uw bedrijfspand al energielabel C of hoger? Dan voldoet u aan de gestelde norm. Heeft uw pand energielabel D of lager? Dan moet u de komende 5 jaar investeringen doen waarmee u energielabel C of hoger behaalt.