Subsidies energiebesparing voor bedrijven

De overheid verplicht bedrijven flink bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Gelukkig zijn er verschillende subsidies en fiscale regelingen die energie besparen en duurzame investeringen aantrekkelijk maken voor uw onderneming.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kunt u mogelijk aanspraak maken op de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 54,5% van de investeringskosten van uw fiscale winst aftrekken. De EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. U kunt fiscale aftrek krijgen voor investeringen die duidelijk zijn opgenomen in de Energielijst. Deze omschrijving staat met een specifieke code op de Energielijst 2018. Voor een investering die u in 2017 heeft gedaan, gebruikt u de Energielijst 2017.

EIA-aanvraag indienen

Via EHerkenning, de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid, logt u in op het eLoket en kunt u de Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen.

Uw product op de Energielijst

Wilt u uw product op de Energielijst geplaatst hebben? U kunt in dit geval zelf een voorstel indienen om de Energielijst 2019 aan te vullen of te wijzigen. Gebruik hiervoor het voorstelformulier.

Milieu-investeringsaftrek (Mia) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Met de Mia profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dit komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten versneld afschrijven. Hiermee kunt u liquiditeit- of rentevoordeel behalen. Van de Vamil mag u in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven. U kunt van de Mia en/of Vamil gebruikmaken als het bedrijfsmiddel waarin u investeert op de Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen. Voor een investering in 2018 geldt de Milieulijst 2018.

Mia en/of Vamil aanvragen

Via EHerkenning, de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid, logt u in op het eLoket en kunt u Mia en/of Vamil aanvragen.

Uw product op de Milieulijst

Wilt u uw product graag op de Milieulijst geplaatst zien? U kunt dan zelf een voorstel indienen om de Milieulijst 2019 aan te vullen of te wijzigen. Gebruik hiervoor het voorstelformulier.

Salderingsregeling

De salderingsregeling richt zich op particulieren en kleinzakelijke verbruikers. Zelf opgewekte aan het net teruggeleverde duurzame elektriciteit mag u verrekenen met de elektriciteit die u van het net heeft afgenomen. Dit voorkomt dat u variabele elektriciteitskosten betaalt. Als u meer opwekt dan u verbruikt, dan krijgt u alleen de ‘kale’ stroomprijs terug. Deze vergoeding is exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. In 2020 wordt de salderingsregeling door een terugleversubsidie vervangen. Bij de nieuwe regeling krijgt u subsidie voor elke kWh die uw zonnepanelen opbrengen.

Aanmelden salderingsregeling

Wekt u zelf duurzame energie op? Voor het salderen hoeft u alleen uw zonnepanelen te registreren op energieleveren.nl. Het liefst voordat u de installaties voor energie opwekken gaat gebruiken. Zo weten uw energieleverancier en netbeheerder dat u energie gaat terugleveren en hoeveel. 

Ook zelf energie opwekken? Bekijk dan de mogelijkheden voor zonnepanelen voor uw bedrijf.

Regeling Verlaagd Tarief

Samen duurzame energie opwekken? Maak dan gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling). Deze is bedoeld voor (energie)coöperaties van kleinverbruikers die elektriciteit met hernieuwbare energiebronnen opwekken. De leden van deze coöperaties hoeven in de eerste schijf van de energiebelasting geen belasting meer te betalen voor het hen toegewezen deel van de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare elektriciteit. De verlaging van het tarief van de eerste schijf tot nul wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). De korting is geldig voor een periode van 15 jaar.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

SDE+ subsidie is bedoeld om grootschalige opwekkingsprojecten te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan biomassa, geothermie en water-, wind-en zonne-energie. De overheid voorziet dan in een extra bijdrage voor de opgewekte energie. Het gaat echt om omvangrijke projecten. Voor zonnepanelen geldt bijvoorbeeld een minimale opwekking van 15 kWp. Voorwaarde is ook een grootverbruikaansluiting, dus groter dan 3x80 Ampére.

Om oversubsidiëring te voorkomen speelt de regeling flexibel in op marktontwikkelingen in de elektriciteits-, gas- en warmteprijzen. Begin 2019 wordt de definitieve prijs vastgesteld voor productie van hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte. Wanneer u van de SDE+ regeling gebruik maakt, mag u voor hetzelfde project geen Energie Investerings Aftrek (EIA) aanvragen.

SDE+ aanvragen via Essent

Essent maakt het u makkelijk om de SDE+ aan te vragen. Wij regelen alles voor u. De volgende inschrijfronde is in het najaar van 2019.

Laat Essent mijn aanvraag regelen.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Wilt u zelf duurzame energie opwekken en overweegt u de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel? Dan kunt u subsidie aanvragen met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Hiermee kunt u een tegemoetkoming krijgen in de aanschaf. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.

ISDE aanvragen

Via EHerkenning, de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid, logt u in op het eLoket en kunt u ISDE aanvragen.