Energietransitie: is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Bedrijven, consumenten en de overheid: allemaal zijn we verantwoordelijk voor de transitie naar een duurzame wereld. Voor ondernemingen is energie besparen zelfs geen vrijblijvendheid meer. Welke wet- en regelgeving zijn van belang voor u als ondernemer? En wat zijn mogelijke fiscale voordelen en subsidies waarop u aanspraak kunt maken als u duurzaam investeert? Essent helpt u graag op weg.

Essent helpt u besparen

Wet- en regelgeving

De overheid verplicht bedrijven om energiezuinig te ondernemen en te investeren in duurzaamheid. Dat betekent dat uw bedrijf aan de gestelde wet- en regelgeving moet voldoen. Er zijn verschillende milieuregels die belangrijk zijn voor ondernemers, bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Subsidies en fiscale regelingen

Ondernemers die investeren in het zelf opwekken van duurzame energie kunnen belastingvoordeel behalen. Interessante subsidies en fiscale regelingen zijn de Salderingsregeling, de Regeling Verlaagd Tarief, de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

Essent helpt u besparen