Energietransitie

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen) naar duurzame energie (zoals zonne- en windenergie). In het Akkoord van Parijs staan de internationale afspraken. Voor Nederland zijn die uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Overheden, bedrijven en andere partijen dragen allemaal bij aan de energietransitie. 

Wetten energietransitie voor bedrijven

Veel bedrijven zijn verplicht energie te besparen. Ook hebben zij een informatieplicht. Geldt deze wet voor u? Check het in 1 minuut met de EnergieWetCheck.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

De overheid verplicht bedrijven om bij te dragen aan de energietransitie. Verschillende wetten stimuleren energiezuinig ondernemen en investeringen in duurzaamheid. Bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Informatieplicht

Informatieplicht

Voor alle bedrijven die verplicht energie moeten besparen, geldt ook een informatieplicht. In 2019 moet u bij de overheid melden wat u doet om energie te besparen. Deze wet geldt voor ruim 100.000 bedrijven.

Energielabel

Energielabel

Een energielabel is steeds vaker verplicht voor bedrijven. Bepaalde bedrijven moeten het energielabel zelfs zichtbaar ophangen en voor grote kantoren is energielabel C verplicht.

Subsidies

Subsidies

Om bedrijven te stimuleren bij te dragen aan de energietransitie, zijn er interessante subsidies. Bijvoorbeeld in de vorm van een investeringsaftrek of een tegemoetkoming. We zetten alle subsidies voor u op een rij.

Essent Zakelijk app

Whitepaper: Energiebesparende maatregelen

Energie besparen is vaak verplicht voor bedrijven. Wat vraagt de overheid van u, welke subsidies zijn er en wat levert besparen u op? U leest het in deze whitepaper. Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de link waarmee u de whitepaper gratis kunt downloaden.