Subsidies energiebesparende maatregelen

Voor diverse energiebesparende maatregelen komt u in aanmerking voor een subsidie. Lees hier meer over diverse subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bent u producent van duurzame energie?
Dan kunt u subsidie aanvragen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit, en hernieuwbaar gas. Dit valt onder de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Categorieën energie die in aanmerking komen, zijn: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en dijk), wind op zee en zon.
Voor meer informatie: ondernemersplein.nl

EIA (Energie Investerings Aftrek)

Investeert u in energiebesparende technieken?
Of in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze investeringen zijn dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Staat een bedrijfsmiddel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Dan komt het in aanmerking. U kunt jaarlijks een voorstel indienen voor nieuwe bedrijfsmiddelen.

Voor een aantal sectoren heeft de RVO leaflets gemaakt. Hierin vindt u per sector voor welke energietechnieken de EIA geldt.
Voor meer informatie: ondernemersplein.nl

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Wilt u zelf duurzame energie opwekken?
En gaat u daarvoor een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel aanschaffen? Dan kunt u subsidie aanvragen met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Hiermee kunt u een tegemoetkoming krijgen in de aanschaf. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.
Voor meer informatie: ondernemersplein.nl

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Bent u betrokken bij een sportaccommodatie of -vereniging?
De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Vanaf 2017 is er weer nieuw budget beschikbaar.
Voor meer informatie: rvo.nl

Raadpleeg ook de website ondernemersplein.nl voor meer informatie over subsidies.

In de subsidiewijzer van de Rijksoverheid staan subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag: