Privacyverklaring voor sollicitanten

Essent hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens en eventuele video sollicitatie worden verwerkt door Essent en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Essent. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Essent verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de career site van Essent met URL www.werkenbijessent.nl of de interne vacaturesite. Essent verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Essent bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Essent verwijderd.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Essent Personeel Service B.V. en de met haar in een groep verbonden vennootschappen.

Essent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database.