Voorwaarden Mijn Essent

Op de online diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing die voor de afname van de desbetreffende diensten of producten gelden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals wijziging van e-mailadres en andere wijzigingen die voor Essent van belang zijn voor het kunnen aanbieden van de online diensten.

Door uw registratie voor Mijn Essent abonneert u zich automatisch op de e-mailservices van Essent. Informatie & ontwikkelingen over de producten en diensten die u bij ons afneemt gaat u voortaan per e-mail ontvangen. Wilt u dit niet dan kunt u uw emailvoorkeuren in Mijn Essent eenvoudig wijzigen en/of afmelden.

Bij verschillen tussen gegevens en informatie vanuit de online diensten enerzijds en de administratie van Essent anderzijds, prevaleren de gegevens in de administratie van Essent, tenzij de gebruiker aantoont dat deze onjuist zijn.