De Verbruikskostenvergelijking

Met de Verbruikskostenvergelijking kunt u uw huidige verbruik – in geld uitgedrukt - vergelijken met voorgaande maanden én met het landelijk gemiddelde. Zo kunt u zelf bepalen of u energiebesparende maatregelen wilt nemen om uw verbruik te verlagen.

Wanneer krijg ik een Verbruikskostenvergelijking?

Met een slimme meter, waarbij de meterstanden op afstand uitgelezen worden, ontvangt u tweemaandelijks een overzicht per mail of per post. U ontvangt uw eerste overzicht ongeveer 2 maanden na het activeren van de slimme meter.

Heeft u een traditionele meter die niet op afstand is uit te lezen, dan ontvangt u eenmaal per jaar een Verbruikskostenvergelijking als bijlage bij uw jaarafrekening.

Past uw verbruik bij uw termijnbedrag?

Met de VerbruiksManager controleert u eenvoudig of uw verbruik bij uw termijnbedrag past. U kunt ook gemakkelijk zelf uw termijnbedrag aanpassen. Of uw verbruik verminderen én uw comfort in huis verhogen. De VerbruiksManager geeft u tips.

Naar de VerbruiksManager

Toelichting op de Verbruikskostenvergelijking

Wilt u meer weten? Stel uw vraag aan Heleen.