Voorwaarden Variabele tarieven

 • De tarieven zijn geldig vanaf set:'e',row:'Overig',col:'cons_datum_elek'.

 • De genoemde tarieven zijn inclusief 21% btw.

 • De kWh-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid elektriciteit. De m3-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid gas. De totale kosten bestaan uit verbruiksafhankelijke kosten (leveringstarief, afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik) en verbruiksonafhankelijke kosten. Deze verbruiksonafhankelijke kosten, ook vaak vaste leveringskosten genoemd, worden gebruikt ter dekking van de vaste kosten van Essent.

 • In geval van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kunnen afhankelijk van het incassostadium tarieven voor incassokosten in rekening worden gebracht.

 • De leveringstarieven van elektriciteit gelden voor aansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère.

 • De leveringstarieven van gas gelden voor individueel bemeten aansluitingen met een capaciteit t/m 40 kubieke meter per uur.

 • De leveringstarieven en belastingtarieven per kubieke meter zijn gebaseerd op aardgas van standaardkwaliteit en op een standaard-temperatuur en -druk van het geleverde gas. De gemeten hoeveelheid op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor een afwijkende calorische of verbrandingswaarde en voor temperatuur en druk met een standaardfactor, indien uw meter hiervoor niet corrigeert.

 • Op de levering van elektriciteit en gas zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.

 • De service- en administratiekosten bedragen 2,82 euro inclusief 21% btw per factuur. Dit wordt verrekend op uw jaarafrekening. Betaalt u via automatische incasso, dan krijgt u 2,42 euro korting inclusief 21% btw per factuur op uw jaarafrekening. Maakt u gebruik van AcceptEmail, dan krijgt u 0,60 euro korting inclusief 21% btw per factuur. Wanneer u betaalt via handmatige overschrijving, dan ontvangt u geen korting.

 • De vermindering energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. De verlaagde vermindering energiebelasting voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben is per januari 2015 beëindigd.

 • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.