HIER en Essent: samen werken aan een groener Nederland

webdav import

Essent en de HIER Klimaatcampagne bundelen de krachten. Samen willen we bereiken dat we in Nederland nog vaker voor duurzame energie kiezen, nog meer energie besparen en de resterende CO2-uitstoot op een verantwoorde manier compenseren.

HIER: samen werken aan een oplossing

HIER Klimaatcampagne is een initiatief van ruim dertig maatschappelijke organisaties. Hun missie: Nederland betrekken bij het oplossen van het klimaatprobleem. Daarom ondersteunt HIER klimaatbewuste producten van Essent met haar HIER logo. Daarnaast is HIER betrokken bij heel veel consumentenacties, zoals:

  • Tikkie Terug
  • Nationale Klimaatstraatfeest
  • Ondersteuning van energieopwekking in de buurt

HIER beheert ook de CO2-Prestatieladder, een aanbestedingsinstrument dat bedrijven stimuleert om klimaatvriendelijk te werken.

Essent levert

Essent is de uitvinder van Groene Stroom en biedt een groot aantal groene producten en diensten aan. Denk aan CO2-Neutraal Gas, de VerbruiksManager en de uitgebreide Energiescan voor ondernemingen. Onze duurzame doelstellingen zijn ambitieus: in 2020 willen we meer dan twintig procent van de energie duurzaam produceren. In 2050 willen we elektriciteit volledig CO2-neutraal opwekken en leveren.

Partners met een missie

In bovenstaande ambities vinden Essent en HIER elkaar. Essent zoekt bewust de samenwerking met een onafhankelijke Klimaat- en energiecampagne als HIER. HIER helpt Essent om bestaande, duurzame producten en diensten te verbeteren en nieuwe energieoplossingen te ontwikkelen. HIER Klimaatcampagne vindt onze samenwerking van grote waarde. Samen kunnen wij u helpen om klimaatbewuste keuzes te maken. Voor een groener Nederland.