Alternatieve energiebronnen

Zonnepanelen

Essent levert ook bij kleinschalige duurzaamheidprojecten graag een innovatieve oplossing. Zo is samen met de woningcorporatie Zayaz in ’s-Hertogenbosch een bijzonder proefproject van start gegaan. Het gaat om innovatieve toepassingen van kleinschalige technologieën in bestaande woningen waarmee de bewoner thuis zelf energie kan opwekken. Voorbeelden zijn zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen, aardwarmte, HRe-ketels en microwindturbines.

Meer informatie over besparen met zonne-energie