De salderingsregel zonnepanelen
voor en na 2020

In de zomermaanden brengen uw zonnepanelen vaak meer energie op dan u verbruikt. Dat is geen probleem. Aan het eind van het jaar mag u namelijk de energie die uw zonnepanelen hebben opgewekt, wegstrepen tegen de energie die u heeft verbruikt. Het zogenoemde salderen. Maar hoe werkt deze salderingsregeling nu precies? Blijft deze regeling bestaan? En, wat gebeurt er als u meer energie opwekt dan u zelf gebruikt?

Hoe werkt de salderingsregeling voor zonnepanelen?

Uw zonnepanelen wekken energie op. Deze energie levert u terug aan het elektriciteitsnet met als resultaat dat uw energiemeter terugloopt of uw slimme meter teruglevering registreert. Omdat u als het ware stroom 'verkoopt' aan uw energieleverancier, zou u eigenlijk een rekening moeten sturen. Dat is natuurlijk niet handig. Daarom werkt het anders.

Op de jaarrekening verrekenen we de stroom die uw zonnepanelen opbrengen met de stroom die u heeft verbruikt, tegen hetzelfde tarief. Dit heet salderen. Bijvoorbeeld: uw zonnepanelen leveren in één jaar 1.250 kWh op. In datzelfde jaar verbruikt u 3.500 kWh. U krijgt dan een jaarrekening voor 2.250 kWh (3.500 – 1.250).

Zo werkt de salderingsregeling

Aanmelden voor salderen

Heeft u zonnepanelen gekocht? Voor het salderen hoeft u alleen uw zonnepanelen te registreren op energieleveren.nl. Het liefst voordat u de zonnepanelen gaat gebruiken. Zo weten uw energieleverancier en netbeheerder dat u energie wilt gaan terugleveren en hoeveel.

Vervolgens controleert uw netbeheerder of uw energiemeter de energie van uw zonnepanelen kan registreren. De meter moet namelijk de stroom die u krijgt én zelf opwekt van elkaar kunnen onderscheiden. U krijgt een mail van de netbeheerder of uw meter wel of niet geschikt is.

Op uw jaarrekening zorgt de energieleverancier voor de verrekening. U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen, maar dat is vaak niet zo spannend. Goed om nog even op te letten:

  • Heeft u heel veel of grote zonnepanelen met een aansluitwaarde van 3x16 ampère of meer? Dan moet u de installatie registreren voordat u ze gaat gebruiken.
  • Heeft u een nieuwbouwwoning met zonnepanelen gekocht? Altijd goed om even na te vragen of de installateur of de aannemer uw panelen al heeft aangemeld.
  • U kunt geen zonnepanelen van een ander perceel aan uw meter koppelen. De zonnepanelen sluit men altijd aan op de meter die erbij hoort. U kunt bijvoorbeeld wel zonnepanelen op uw schuur laten leggen. 

Leveren uw zonnepanelen meer energie dan u verbruikt?

Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan krijgt u een vergoeding voor iedere kWh die u 'teveel' heeft opgewekt. Deze vergoeding is exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. Bijvoorbeeld: uw zonnepanelen leveren in één jaar 1.250 kWh op. In datzelfde jaar verbruikt u 1.000 kWh. U levert dan 250 kWh terug, daarvoor krijgt u een vergoeding.

We raden aan om alleen zonnepanelen te plaatsen die u nodig heeft voor uw eigen stroomverbruik. De vergoeding die u krijgt voor de extra stroom weegt niet op tegen de kosten van extra zonnepanelen.

Energie opslaan in een accu

Het is mogelijk om de energie van uw zonnepanelen op te slaan in een thuisaccu. Deze accu gebruikt moderne Lithium-Ion-batterijen. Pas wanneer uw accu leeg is, haalt u stroom van het elektriciteitsnet. In de zonnemaanden kunt u daarmee onafhankelijk van het elektriciteitsnet te zijn. De kosten van een thuisaccu zijn nu nog best hoog: tussen de 3.000 en 9.000 euro. Lees meer over de thuisaccu.

Is overstappen wel handig met salderen?

Wilt u overstappen naar een andere energieleverancier? Dan gaat het salderen zoals gewoonlijk: eerst verrekenen we de energie die u heeft verbruikt met de energie die uw zonnepanelen hebben opgewekt. U krijgt de rekening voor het aantal kWh dat dan nog overblijft. Bij uw nieuwe energieleverancier begint u weer met zelf energie opwekken, en dat wordt weer op het einde van het jaar verrekend. Hierdoor heeft overstappen voor u qua salderen geen voor- of nadeel.

Blijft de salderingsregeling bestaan?

datum salderingsregeling

In juli 2017 maakte minister Kamp bekend dat de salderingsregeling tot 2023 blijft bestaan. Dat klopt niet meer. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat de overheid al in 2020 de salderingsregeling wil vervangen door een terugleversubsidie. 

Bij de nieuwe regeling krijgt u subsidie voor elke kWh die uw zonnepanelen opbrengen.Waarom is het nodig om de salderingsregeling te vervangen?

De salderingsregeling is een soort subsidie die bepaald wordt door de belastingen. Als de belasting hoger wordt, krijgt u ook meer subsidie. Dat is niet de bedoeling. Zonnepanelen worden steeds goedkoper, daar wil de overheid liever de subsidie op baseren. Met de terugleversubsidie kan de overheid ervoor zorgen dat kopers van zonnepanelen hun investering binnen 7 jaar terugverdienen.

Blijven zonnepanelen een goede investering?

Zonnepanelen zijn en blijven een goede investering, ook wanneer de salderingsregeling wordt afgeschaft. Zonnepanelen worden nog steeds goedkoper. Daarnaast is het nu mogelijk om zonnepanelen te huren. Bovendien zijn er een aantal ontwikkelingen waardoor zonnepanelen interessant blijven. Bijvoorbeeld de thuisaccu of de accu van een elektrische auto, waarmee u opgeslagen energie later weer gebruikt.

Wilt u zonnepanelen? Check uw dak