De salderingsregeling zonnepanelen voor en na 2023

Er zijn momenten dat u met uw zonnepanelen meer energie opwekt dan verbruikt. De verbruikte energie mag u aan het einde van het jaar wegstrepen tegen de geleverde energie. Dit heet salderen. Maar hoe werkt deze salderingsregeling nu precies? En tot wanneer blijft de salderingsregeling bestaan?


Wat is de salderingsregeling voor zonnepanelen?

Op zonnige dagen leveren uw zonnepanelen meer energie op dan u op dat moment zelf nodig hebt. Die energie stroomt dan terug naar het elektriciteitsnet. Uw energiemeter loopt dan terug, of uw slimme meter registreert teruglevering. Omdat u als het ware stroom 'verkoopt', zou u eigenlijk aan uw energieleverancier een rekening moeten sturen. Dat vindt natuurlijk niemand handig. Daarom werkt het anders. De hoeveelheid stroom die u teruglevert, wordt met de aan u geleverde stroom verrekend op uw jaarrekening. Dit heet 'salderen'.


Een voorbeeldje: stel dat uw zonnepanelen in één jaar 1.250 kWh produceren. Hiervan gebruikt u 1.000 kWh zelf, en levert u 250 kWh terug. Voor al uw elektrische apparaten samen hebt u 3.500 kWh nodig. U koopt 2.500 kWh (3.500 - 1.000) en op uw jaarrekening betaalt u voor maar 2.250 kWh (2.500 - 250).


Salderen gebeurt automatisch. U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen, maar dat is niet moeilijk. Het belangrijkste is dat u bij ons en uw netbeheerder bent aangemeld. Gelukkig is dat snel geregeld.


Energie terugleveren: aanmelden bij uw netbeheerder

Voor een correcte facturering van stroom die u gaat salderen, is het belangrijk dat u aan uw netbeheerder doorgeeft dat u zonnepanelen op uw dak hebt geplaatst. Uw netbeheerder kan dan controleren of uw energiemeter geschikt is voor de registratie van de teruggeleverde energie. Uw energiemeter moet twee dingen afzonderlijk van elkaar kunnen meten: de stroom die u geleverd krijgt van uw energieleverancier, en de stroom die u teruglevert.


Dit is hoe u meldt dat u zelf stroom gaat opwekken:

Meer informatie over teruglevering en over het aanmelden van uw zonnestroomsysteem bij uw netbeheerder vindt u op energieterugleveren.nl.


De toekomst van de salderingsregeling voor zonnepanelen

De salderingsregeling zal voorlopig nog niet verdwijnen: de huidige salderingsregeling blijft in elk geval tot 2023 bestaan, zo maakte minister Kamp in juli 2017 bekend. Dat is goed nieuws! Minister Kamp pleit wel voor een aanpassing van de salderingsregeling, omdat de regeling relatief duur is per bespaarde kWh en het de ontwikkeling van een efficiënt energiesysteem tegenhoudt. Daartoe heeft minister Kamp twee keuzes voorgesteld: de saldering wordt ingeruild voor ofwel een subsidie over de teruggeleverde elektriciteit, of er wordt een investeringssubsidie gegeven bij de aankoop van zonnepanelen. Het uitgangspunt van beide keuzes blijft een terugverdientijd van maximaal 7 jaar op de aanschaf van zonnepanelen. De keuze laat minister Kamp over aan een volgend kabinet.


Keuze 1: subsidie over de teruggeleverde elektriciteit

Bij de terugleversubsidie wordt de salderingsregeling geheel afgeschaft en vervangen door een subsidie per opgewekte kWh zonnestroom. Over de energie die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet ontvangt u een subsidie van de overheid bovenop de vergoeding die u van uw energieleverancier ontvangt.


Keuze 2: investeringssubsidie

Bij de inversteringssubsidie wordt de salderingsregeling geheel afgeschaft en vervangen door een eenmalige subsidie op het moment van aanschaf van zonnepanelen.


Blijven zonnepanelen wel een interessante investering?

Zonnepanelen zijn en blijven een goede investering, ook wanneer de salderingsregeling ooit afgeschaft wordt. Zonnepanelen worden nog steeds goedkoper. De verwachting is dat die trend zich zal blijven doorzetten. Bovendien zijn er een aantal andere ontwikkelingen die zonnepanelen ook bij een versoberde salderingsregeling interessant maken. Bijvoorbeeld de thuisaccu of de accu van een elektrische auto, waarmee u opgeslagen energie later weer gebruikt. Dus het blijft wel interessant om zonnepanelen aan te kopen en zonne-energie op te wekken, met of zonder salderingsregeling. In ieder geval zit u tot 2023 goed met de salderingsregeling zoals deze nu van kracht is en ook na 2023 kunt u er vanuit gaan dat het verbruik van zelf opgewekte stroom gestimuleerd zal blijven worden, vanuit zowel de overheid als uw energieleverancier.


Nog geen zonnepanelen maar wel interesse?

Doe dan snel de ZonnepanelenCheck en kijk wat zonnepanelen voor u betekenen.