De klimaatverandering is een feit en wij kunnen eraan bijdragen om dit proces te vertragen. Bijvoorbeeld door de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Energiemaatschappijen zijn daarom bezig met de voorbereidingen om kolencentrales te sluiten. Kolencentrales veroorzaken heel veel CO2-uitstoot en daarom willen wij deze ook sluiten. Dit is tevens een van de beslissingen die naar aanleiding van de Klimaattop in Parijs door de Tweede Kamer en de energiemaatschappijen is genomen. Maar wat betekent dat precies voor het opwekken van energie? En voor uw energiecontract? Deze vragen beantwoorden we graag voor u.


Hoeveel kolencentrales heeft Nederland?

Er zijn tien kolencentrales in Nederland. Vijf van deze kolencentrales zijn gebouwd voor 1990 en zijn inmiddels gesloten. De andere vijf zijn gebouwd na 1990 en hebben een lagere CO2-uitstoot. Het is de bedoeling dat deze vijf open blijven en zichzelf gaan vergroenen. Dat houdt in dat deze kolencentrales schonere energie gaan produceren. Essent heeft geen eigen kolencentrales.


Hoe wordt een kolencentrale groener?

Een kolencentrale kan groener worden door minder kolen en meer biomassa te gebruiken voor het opwekken van energie. Biomassa is afval van organische afkomst. Denk hierbij aan planten, bomen, mest, rioolslib en de aardappelschillen die u zelf in de GFT-bak doet. Door middel van een speciaal productieproces komen uit dit afval biogassen vrij die we kunnen gebruiken voor elektriciteit. Het is de bedoeling dat de kolencentrales langzaam overgaan van het stoken van kolen naar het stoken van houtpellets (hout is immers ook biomassa). Dit veroorzaakt namelijk veel minder CO2-uitstoot.


Kom ik zonder stroom te zitten als kolencentrales sluiten?

Nee, u komt niet zonder energie te zitten in huis wanneer kolencentrales sluiten of groene stroom gaan produceren. Wij zullen ervoor zorgen dat u altijd van betaalbare energie wordt voorzien, zodat u continu licht en warmte om u heen heeft.


Waar komt straks mijn energie vandaan?

Op dit moment komt 90% van de gebruikte energie van fossiele brandstoffen (kolen, aardolie) die in kolencentrales wordt verwerkt. 10% van de gebruikte energie is afkomstig van duurzame bronnen. Denk hierbij aan windmolens en zonnepanelen. De komende jaren streven we naar een verhoogd gebruik van duurzame bronnen en biomassa voor het opwekken van energie.


Wordt mijn energierekening hoger wanneer kolencentrales sluiten?

We draaien er niet omheen: kolen leveren veel energie tegen lage kosten. Duurzame energie is nog kostbaar, omdat er grote investeringen in de machines worden gedaan. Wij streven ernaar om u van een goed groen alternatief te voorzien, tegen de prijzen die u gewend bent.


Hoe kunt u helpen om de CO2-uitstoot te verminderen?

Ook u kunt een steentje bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot door energie te besparen. Als u bespaart op energie, scheelt dat in uw portemonnee én in de CO2-uitstoot. U bespaart energie door zonnepanelen op uw dak te laten monteren. Voorzie uw huis van energiezuinige apparaten en lampen. Zorg ook voor een goede warmte-isolering om zo energie te besparen. En zet apparaten uit of trek stekkers van apparaten en opladers die u niet gebruikt uit het stopcontact. Apparaten op stand-by en ongebruikte opladers vragen namelijk nog steeds energie.


Investeert u ook in duurzame energie?

Help mee, door te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld door uw energiecontract om te zetten naar een groenstroomcontract.

Kolencentrales in het kort

  • Het is een feit dat de kolencentrales moeten sluiten als wij een schonere lucht willen hebben.
  • Van de tien kolencentrales sluiten er vijf in 2016 en 2017 hun deuren.
  • Kolencentrales kunnen groener worden door om te schakelen naar biomassa (hout).
  • U komt natuurlijk niet zonder licht en warmte te zitten wanneer kolencentrales sluiten. Ook handhaven we de huidige energietarieven.
  • Verminder zelf CO2-uitstoot door energiezuinig te leven in uw huis.
  • Stap over op groene stroom en investeer in een schone toekomst.