Het gas en de stroom die u van ons koopt, bereiken niet zomaar uw huis. Daar is een heel netwerk van gasleidingen en stroomkabels voor nodig. Wat doen de regionale en landelijke netbeheerders zoal? Kunt u uw netbeheerder zelf kiezen? Welk nummer moet u bellen bij een gas- of stroomstoring? Wie controleert of de netbeheerders hun werk goed doen? Hieronder leest u meer over dit vaak onderbelichte onderwerp.

Wat doet de netbeheerder?

Wij leveren u gas en stroom. De gasmoleculen bereiken uw huis via pijpleidingen die het gasnetwerk vormen. Ook voor de stroom is een netwerk nodig. De netbeheerder zorgt voor de aanleg en het onderhoud van dit transportnetwerk.


Kunt u uw netbeheerder zelf kiezen?

Welk bedrijf uw netbeheerder is, hangt af van waar u woont. U hebt daarin geen keuze: u moet het doen met de beheerder van de gaspijpen en elektriciteitsleidingen in uw regio. Omgekeerd heeft ook de netbeheerder geen keuze om u wel of niet als klant te accepteren.


Hoe bereikt u uw netbeheerder bij storingen?

Veel mensen weten niet wie hun netbeheerder is. U hebt die informatie ook eigenlijk nooit nodig. Alleen bij een gas- of stroomstoring moet u de netbeheerder snel kunnen bereiken. Daarom is het Nationaal Storingsnummer gas en stroom in het leven geroepen. Bel gratis 0800 - 9009. U wordt dan doorverbonden met de juiste netbeheerder.


Wat doen de landelijke netbeheerders?

Behalve regionale netbeheerders zijn er ook twee die landelijk werken:

  • TenneT beheert het Nederlandse netwerk van hoogspanningskabels. TenneT is verantwoordelijk voor de verbinding van alle regionale elektriciteitsnetten onderling en voor de aansluiting op het Europese net.
  • De Gasunie, voluit Gasunie Transport Services, is verantwoordelijk voor het Nederlandse gasnetwerk. De Gasunie is van dit netwerk zowel de eigenaar als de beheerder.

Wie controleert de netbeheerders?

Omdat u geen keuze hebt wie uw netbeheerder is, heeft uw netbeheerder in zijn regio feitelijk een monopoliepositie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat uw netbeheerder hier geen misbruik van maakt. De ACM stelt maximumtarieven vast voor de diensten van de netbeheerder. Netbeheerders die hun werk beter doen dan gemiddeld mogen van de ACM hogere tarieven in rekening brengen. Zo stimuleert de ACM dat uw netbeheerder echt zijn best voor u doet.