Hoewel duurzame energie volop in de belangstelling staat, gebruiken huishoudens in Nederland nog vooral energie uit kolen, olie en gas. Energiecentrales maken er stroom van en gas gebruikt u thuis vooral voor verwarming. Wat zijn de voor- en nadelen van deze brandstoffen en hoe ziet de toekomst eruit? Nog meer dan 90 procent van alle energie die verbruikt wordt, komt uit fossiele energiebronnen, zoals olie, kolen en gas.


Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn ontstaan doordat afgestorven planten gedurende miljoenen jaren werden opgeslagen en diep onder de grond werden samengedrukt. Er zit veel energie in deze bronnen die door de mens gebruikt kan worden om elektriciteit van te maken, maar die ook als bron voor benzine en andere brandstoffen kan dienen. De meest voorkomende fossiele brandstoffen en toepassingen zijn kolen, olie en gas.

Kolen
Veel elektriciteitscentrales gebruiken steenkool om energie te maken. Het is een goedkope energiebron en daarom erg interessant. Ook is steenkool nog voor honderden jaren wereldwijd voorradig. Hoewel Nederland zelf kolenvoorraden heeft, worden deze niet (meer) gewonnen. Ze zijn lastig bereikbaar en daarom te duur om uit de grond te halen. Kolen worden vooral geïmporteerd uit het buitenland.

Olie
Olie wordt vooral gebruikt voor vervoer en door de industrie. Ook worden er kunststoffen van gemaakt. Bijna alle olie moet worden geïmporteerd, hoewel ongeveer 10 procent uit de nabijgelegen Noordzee gewonnen wordt. De oliebronnen zullen van alle fossiele brandstoffen waarschijnlijk het snelst uitgeput raken.

Gas
Aardgas wordt in Nederland vooral gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en verwarming van huizen en bedrijven. In Groningen wordt veel aardgas gewonnen, maar ook wordt gas geïmporteerd uit Rusland. Aardgas is een relatief schone vorm van fossiele energie. Er komen minder schadelijke stoffen vrij bij de verbranding ervan.


De toekomst van olie, kolen en gas

Kolen, gas en olie worden veel sneller opgebruikt dan de natuur ze weer kan aanvullen. Hoewel de meningen over de snelheid van het opraken van de fossiele brandstoffen verdeeld zijn, is wel zeker dat er alternatieven moeten komen. De verbranding van fossiele brandstoffen heeft namelijk ook nadelige gevolgen voor het milieu door de CO2 en andere vervuiling die erbij vrijkomt. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het verduurzamen van de energievoorziening. Dat kan onder andere door hernieuwbare en onuitputtelijke bronnen, zoals waterenergie, zonne-energie en windenergie. De ontwikkelingen gaan snel en ook de overheid stimuleert het gebruik en de opwekking van duurzame energie. Bekijk daarom ook de opties om zelf duurzame energie op te wekken of te gebruiken.