We kunnen niet zonder energie. Maar wat als er binnenkort geen olie meer is? Er wordt al volop geïnvesteerd in duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Maar is dat voldoende? Ook kernfusie is een ‘schone’ bron van energie. Maar wat is kernfusie eigenlijk? Wat zijn de voordelen en zijn er ook nadelen? In dit artikel leest u alles wat u moet weten over kernfusie.


Wat is kernfusie?

Kernfusie betekent dat atoomkernen samensmelten. Dit is dus precies het omgekeerde van kernsplijting. Bij kernsplijting valt een atoom uiteen in kleinere stukken. Kernfusie is het proces dat de zon laat branden. Ditzelfde proces proberen wetenschappers op aarde te gebruiken om energie op te wekken, zodat kernenergie.


Is kernfusie duurzaam?

Als het lukt om met kernfusie energie op te wekken zou dat wel eens de belangrijkste bijdrage aan een duurzame wereld kunnen worden. Er komt bij kernfusie geen CO2 vrij, en ook geen radioactief afval. De brandstof van kernfusie is waterstof. Dat zit onder meer in gewoon water. Er is maar heel weinig water nodig om met kernfusie in onze energiebehoefte te voorzien. Deze energiebron is dus onuitputtelijk, want er is water genoeg op onze planeet.


Is kernfusie veilig?

Het is erg moeilijk om kernfusie op gang te brengen en het proces gaande te houden. Mocht er ooit iets misgaan, dan zal het proces direct vanzelf ophouden. Kernrampen zoals die van Tsjernobyl en Fukushima zijn met kernfusie dus niet denkbaar. Wel kan de kernreactor zichzelf stukbranden door de hoge temperatuur die nodig is voor kernfusie. Verder werkt kernfusie zonder radioactieve materialen. De brandstof is gewoon water, en er komt geen radioactief afval vrij. De gevaren van radioactiviteit zijn bij kernfusie dus niet aan de orde.