De meningen over kernenergie zijn verdeeld. Enerzijds zien velen een groot gevaar in kerncentrales, anders vinden velen het een goede manier om deze vorm van ‘schone’, alternatieve energie op te wekken. Wat is kernenergie precies? En wat zijn de voordelen en de nadelen van kernenergie? Lees het hier en vorm uw eigen mening over kernenergie.


Wat is kernenergie?

Kernenergie is energie die vrijkomt als atomen samensmelten of juist uiteenvallen. Als atomen samensmelten, spreken we van kernfusie. Als atomen uiteenvallen, spreken we van kernsplijting. Kernfusie is het proces dat de zon laat branden. Energie op aarde opwekken met kernfusie staat nog in de kinderschoenen. Daarom beperken we ons hieronder tot energie die is opgewekt met kernsplijting.


Wat zijn de voordelen van kernenergie?

Kernenergie heeft verschillende voordelen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Bij de productie van kernenergie komt geen CO2 vrij. De in de afgelopen eeuw toegenomen uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van de huidige klimaatverandering.
  • Eén kerncentrale produceert enorm veel kernenergie.
  • De benodigde grondstof (uranium) is relatief goedkoop. Er is wereldwijd veel uranium beschikbaar.

Wat zijn de nadelen van kernenergie?

Helaas heeft kernenergie ook allerlei nadelen. Denk bijvoorbeeld hieraan:

  • Bij de productie van kernenergie ontstaat radioactief materiaal. Dit afval is nog duizenden jaren gevaarlijk.
  • Voor de productie van kernenergie is uranium nodig. Uranium is schadelijk voor de gezondheid. Het is daarom voor arbeiders gevaarlijk deze delfstof uit de grond te halen. Ook aan het vervoer naar de kerncentrale en de uiteindelijke verwerking kleven risico's.
  • Kerncentrales hebben geen schakelaar om ze snel stil te zetten. De enorme hoeveelheden energie die ze opwekken keren zich soms tegen de mens. Denk aan de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima.

Kernenergie in Nederland

In Nederland staat één centrale die kernenergie produceert. Deze kerncentrale staat in Borssele (Zuid-Beveland). Verder staan er twee kleine kernreactoren in Petten (Noord-Holland) voor de productie van radioactief materiaal voor medische doeleinden. Ook wordt hier onderzoek gedaan naar kernenergie.