U weet wat groene stroom is, want daar wordt veel over gesproken in de media. Maar de term grijze stroom komt ook regelmatig voor. De term is in het leven geroepen om aan te geven dat er een verschil is tussen de manier van opwekken van stroom. Groene stroom wordt opgewekt met behulp van duurzame bronnen, zoals water, zon en windkracht. Gewone stroom wordt opgewekt uit niet duurzame bronnen. Om het verschil tussen die twee soorten stroom duidelijker te maken wordt gewone stroom aangeduid met de kleur grijs.


Bronnen voor grijze stroom

Aardgas, steenkolen en aardolie zijn alle drie brandstoffen die uit de aarde worden gewonnen. Ze zitten hier al eeuwen en worden daarom fossiele brandstoffen genoemd. Deze bronnen zijn niet duurzaam, want ze raken met de tijd op. Een andere vorm van brandstof is uranium, dat wordt gebruikt in kerncentrales. Ook uranium is een niet duurzame brandstof.


Grijs als tegenstelling voor groen

Omdat groen een positieve kleur is, is er voor stroom opgewekt uit fossiele brandstoffen een kleur gekozen die minder positief klinkt. Groen is vrolijk en verbonden met de natuur, grijs is donker en klinkt in dat opzicht minder positief. Daarom is er gekozen om stroom opgewekt uit fossiele brandstoffen of kernenergie aan te duiden met de kleur grijs.


Verschillende tinten grijs

Grijze energie is belastend voor het milieu. Zo ontstaat er CO2-uitstoot bij het verbranden van grijze brandstoffen. Toch is de ene grijze stroombron echter meer vervuilend dan de ander. Zo heeft stroom van aardgas minder uitstoot van CO2 dan bijvoorbeeld het verbranden van steenkolen.


Overstappen is beter voor het milieu

Omdat grijze stroom van fossiele brandstoffen of kernenergie belastend is voor het milieu is het beter om over te stappen op groene stroom. Door over te stappen investeert u in de ontwikkeling van duurzame stroom, zodat we straks met zijn allen geen grijze stroom meer nodig hebben.