Wat zijn opwekkingsbronnen? Welke opwekkingsbronnen zijn grijs, en welke groen? Welk deel van de stroom die u van ons koopt, is opgewekt met groene opwekkingsbronnen? Hieronder praten we u bij over opwekkingsbronnen.


Wat is een opwekkingsbron?

Met opwekkingsbron bedoelen we een energiebron waarmee we stroom opwekken. De dynamo op uw fiets is een opwekkingsbron. Een kerncentrale is de opwekkingsbron voor kernenergie. Tegenwoordig is er veel aandacht voor groene opwekkingsbronnen, die de grijze moeten gaan vervangen.


Wat is een grijze opwekkingsbron?

Traditionele opwekkingsbronnen zoals steenkool en aardgas worden grijze opwekkingsbronnen genoemd, omdat ze belastend zijn voor het milieu. Bij de verbranding van deze en andere fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. Samen met andere broeikasgassen is CO2 een belangrijke oorzaak van de huidige klimaatverandering. Bij de verbranding van steenkool komen naast CO2 allerlei afvalstoffen vrij, zoals roet.


Wat is een groene opwekkingsbron?

We noemen een opwekkingsbron groen wanneer deze niet belastend is voor het milieu. De meeste groene opwekkingsbronnen zijn tevens duurzame opwekkingsbronnen. Dit betekent dat ze nooit opraken. Bijvoorbeeld zonne-energie, waterenergie en windenergie. Dat is een belangrijk verschil met de grijze opwekkingsbronnen. Als die een keer opraken, moeten we hoe dan ook overstappen op andere energiebronnen. Met name de voorraad aardgas begint al aardig te slinken. Steenkool is er nog volop.


Welke groene opwekkingsbronnen zijn er?

Er zijn veel verschillende groene opwekkingsbronnen. Toch worden ze nog niet heel veel gebruikt. De technieken die nodig zijn om groene opwekkingsbronnen te benutten staan nog in de kinderschoenen. De belangrijkste groene opwekkingsbronnen zijn:

Welke opwekkingsbronnen worden het meest gebruikt?

Op dit moment wordt het grootste deel van uw stroom nog opgewekt met grijze energiebronnen. Wilt u weten hoe het precies zit? Download dan ons stroometiket. Hierin leest u met welke groene en grijze opwekkingsbronnen wij uw stroom opwekken.