De energiemarkt is volop in beweging en er wordt gestreefd om grijze energie helemaal te vervangen door groene energie. Grijze energie is stroom en gas dat is opgewekt met behulp van niet-duurzame brandstoffen. Vandaar ook de naam grijs: het is niet-duurzaam en belast het milieu.


Grijze energie bronnen

De bronnen voor grijze energie zijn aardgas, steenkool, aardolie en kernenergie. De eerste drie komen uit de grond en worden ook fossiele brandstoffen genoemd. Voor het opwekken van kernenergie is uranium nodig. Alle vier van deze bronnen zijn niet-duurzaam, omdat ze met de loop der jaren geheel zullen verdwijnen; ze raken op.


Grijs is vervuilend

Omdat de energie die opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen en kernenergie vervuilend is, wordt de term grijze energie gehanteerd. Dit geeft een goede tegenstelling met groene energie waarbij de energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals wind, water en zon. Grijze energie is milieuvervuilend, vandaar ook dat er naar duurzame, groene energie wordt gestreefd. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen en uranium ontstaat namelijk CO2-uitstoot. Er zijn echter verschillen. De CO2-uitstoot van de verbranding van aardgas bijvoorbeeld is veel lager dan de uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van steenkool.


Overstappen naar groene stroom

Het is de bedoeling om grijze energie geheel te vervangen door groene energie. Om dit doel te bereiken is het beter om over te stappen op een energiecontract met groene energie. Door over te stappen helpt u mee om nog meer duurzame, groene stroom te kunnen opwekken, zodat er straks geen grijze stroom meer nodig is om te genieten van licht, warmte en stroom.