Biomassa is een van de vormen van groene energie, naast wind, water en zon. Het wordt vooral gebruik om elektriciteit mee op te wekken. Het kan daarnaast worden gebruikt om biogas (ook wel bekend onder de naam natuurgas of groen gas) te maken. Dit gas wordt dan op het netwerk gebracht, zodat u thuis kunt genieten van de verwarming of van gas om op te koken - een alternatief voor aardgas dus.


Biomassa: dit wordt gebruikt

Biomassa kan van alles zijn, zolang het ook maar van natuurlijke oorsprong is. Biomassa bestaat daarom uit takken, groente- en tuinbouwafval, en bladeren en planten. Belangrijk is dat het wel puur natuur is. Houten planken zijn bijvoorbeeld niet geschikt, omdat deze vaak geïmpregneerd zijn met vochtwerende stoffen.


En dan…

Gas uit fossiele brandstoffen is ontstaan doordat planten en oude houtresten al eeuwenlang liggen te rotten in de verschillende lagen van de aarde. Om dit gas te winnen moet er naar geboord worden. Voor het opwekken van elektriciteit wordt ook gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen, namelijk kolen. Dezelfde effecten kunnen worden verkregen boven de grond, met biomassa. Dit wordt verbrand. Hierdoor ontstaat warmte dat wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.


Duurzaam biomassa

Er gaan wel eens geluiden op dat het gebruiken van biomassa voor het opwekken van gas en elektriciteit niet altijd even duurzaam is. Het valt echter gewoon onder duurzame energie, omdat biomassa als groente-, fruit- en tuinafval, oud hout (onbewerkt), gemaaid gras, modder, gebruikte plantaardige oliën en dergelijke niet zomaar opraken, net zoals wind, water en zon.

Bij de verbranding van de biomassa om elektriciteit op te wekken komt wel CO2 vrij, maar veel minder. Het is daarom minder belastend voor het milieu. Bij vergisting van biomassa is het daarnaast juist de bedoeling dat er gas vrijkomt (dit is voornamelijk methaangas), want dit biogas kan vervolgens weer voor de verwarming en het opwarmen van water worden gebruikt.