Automatisch stroom en gas na verhuizing nieuwbouw

Of u automatisch stroom en gas in een nieuwbouwwoning heeft, is afhankelijk van het project. Als u de bouw zelf uitvoert, regelt u de aanleg van een aansluiting voor elektriciteit en gas zelf. Is de bouw in handen van een projectontwikkelaar of aannemer, dan zijn hierover onderling afspraken vastgelegd. Het staat in ieder geval vast dat elke nieuwbouwwoning een nieuwe gas- en elektriciteitsaansluiting moet krijgen.


Aansluiting stroom en gas bij nieuwbouw laten aanleggen

Bij nieuwbouwprojecten is het gebruikelijk dat de aanvraag voor stroom en gas loopt via uw aannemer, die voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden ook gas en elektriciteit nodig heeft. Uw nieuwe adres krijgt daarvoor een speciale bouwaansluiting die door de netbeheerder wordt aangelegd. Het adres krijgt dan meteen een unieke code (de EAN-code) die u nodig heeft bij een nieuw energiecontract of verhuizing.


Automatisch stroom en gas op uw nieuwe adres

Om zo gemakkelijk mogelijk in de nieuwe woning te kunnen trekken en meteen over stroom en gas te beschikken is het mogelijk om de datum van verhuizing door te geven aan uw energieleverancier. Dit kan al vanaf drie maanden voor uw daadwerkelijke verhuizing, maar uiterlijk twee weken voor de verhuisdatum. Zo heeft uw energieleverancier nog genoeg tijd om alles administratief in orde te maken. Op de dag van de sleuteloverdracht of bij de oplevering van uw nieuwbouwwoning noteert u samen met de aannemer of projectleider de meterstanden van de gasmeter en de elektriciteitsmeter. U zet allebei uw handtekening op het formulier en geeft deze meterstanden vervolgens door aan uw eigen energieleverancier. Op deze manier heeft u direct stroom en gas, en worden de kosten hiervoor netjes via uw energiecontract geregeld. Zo stapt u vrijwel automatisch over op stroom en gas in uw nieuwe woning.