Wat is natuurstroom en wat zijn de voor- en nadelen?

We stappen geleidelijk over van energie uit fossiele brandstoffen naar natuurstroom. Hieronder bespreken we wat natuurstroom is, en wat de voor- en nadelen van natuurstroom zijn.

Wat is natuurstroom?

Met natuurstroom bedoelen we stroom die we opwekken uit hernieuwbare energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan de stroom die komt van windmolens of van zonnepanelen. Eigenlijk is de term natuurstroom een beetje verwarrend. Op dit moment wekken we de meeste stroom op uit gas en steenkool. Deze fossiele brandstoffen zijn net zo goed natuurproducten. Ze zijn alleen niet duurzaam.


Wat zijn de voordelen van natuurstroom?

Natuurstroom heeft verschillende voordelen ten opzichte van stroom uit fossiele brandstoffen:

Heeft natuurstroom ook nadelen?

Helaas heeft natuurstroom ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen van natuurstroom zijn: