Hydro-elektriciteit in Nederland

Wat is hydro-elektriciteit eigenlijk en waarom zou u er gebruik van maken? En is het een goede energiebron? Hier leest u er meer over.


Wat is hydro-elektriciteit?

Hydro-elektriciteit betekent letterlijk elektriciteit uit water. Vooral in landen met bergen staan veel waterkrachtcentrales. Door de hoogteverschillen stroomt het water met kracht naar beneden. Met die kracht houdt het water het schoepenrad van een turbine in beweging. De turbine wekt elektrische stroom op volgens het principe van de fietsdynamo.


Voordelen van hydro-elektriciteit

Hydro-elektriciteit heeft een aantal grote voordelen:

Nadeel van hydro-elektriciteit

Helaas heeft hydro-elektriciteit ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat vroeger bij een waterkrachtcentrale vaak een stuwdam of stuwmeer werd aangelegd voor voldoende waterkracht. Vissen kunnen de dam niet passeren en bijvoorbeeld niet bij hun broedgebied komen. In sommige gevallen is dit opgelost met inlaatroosters waar de vissen wel doorheen kunnen, maar voorbij die roosters kunnen ze vermalen worden door de turbines. Met moderne technieken kunnen waterkrachtcentrales ook werken zonder dat een stuwdam of stuwmeer nodig is.


Hydro-elektriciteit in Nederland

Nederland is rijk aan water, en maakt dan ook van oudsher gebruik van waterkracht. Denk maar aan alle watermolens. Er staan op verschillende plaatsen in Nederland waterkrachtcentrales. Omdat de hoogteverschillen klein zijn, valt er echter betrekkelijk weinig energie uit het water te halen. Zelfs als we al het rivierwater door waterkrachtcentrales zouden leiden, zou deze waterenergie maar vijf procent opleveren van de landelijk verbruikte elektriciteit.