Hoeveel betaalt een gemiddeld huishouden in 2019 aan energie?

Wat betaalt een gemiddeld huishouden aan energie in 2019?

Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt 3.000 kWh stroom en 1.400 m3 gas. Bekijk hoe de verdeling van de energierekening is:

Waarom stijgen je energietarieven?

De overheidsheffingen

De overheidsheffingen bestaan eigenlijk uit drie delen en zijn een groot deel van je energierekening: Energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en de Vermindering energiebelasting (vroeger noemden we dit: de heffingskorting energiebelasting). Per 1 januari 2019 daalt de energiebelasting op stroom en stijgt die op gas. De overheid doet dit om verlaging van het gasverbruik te stimuleren. Dit betekent voor een gemiddeld huishouden een stijging van € 34,- per jaar op je energierekening. 

De Opslag Duurzame Energie (ook wel ODE genoemd) is de belasting die wordt gebruikt door de overheid om de productie van duurzame energie te stimuleren. Deze belasting stijgt voor een gemiddeld huishouden met zo’n € 61,- per jaar.  

Iedereen in Nederland krijgt van de overheid korting op energie, omdat het een eerste levensbehoefte is. Per 1 januari 2019 verlaagt de overheid deze korting. Dat betekent een stijging van de energierekening à € 62,- per jaar voor een gemiddeld huishouden. 

Via je termijnbedrag betaal je ook de netbeheerkosten. Deze dragen wij meteen af aan de netbeheerder. Wie je netbeheerder is, hangt af van waar je woont in Nederland. Per 1 januari 2019 wijzigen de netbeheerders ook hun tarieven. Per 1 januari zie je de tarieven die voor jou gelden in Mijn Essent. 


Leveringstarieven van Essent

Aan Essent betaal je vaste –en variabele leveringskosten. De variabele leveringskosten gelden voor stroom per kWh en/of gas per m3 en de vaste leveringskosten (vroeger vastrecht) zijn een vast bedrag per dag. Je leveringskosten stijgen De leveringskosten die je aan Essent betaalt stijgen per 1 januari 2019. We leggen je graag uit wat de oorzaken zijn. Je nieuwe tarieven vind je per 1 januari 2019 terug in Mijn Essent. De economie trekt aan, daardoor stijgt de internationale vraag naar energie, maar ook naar grondstoffen om energie te produceren. Dit zorgt ervoor dat de inkoopprijzen voor elektriciteit en gas toenemen. Er is minder productie van gas in Groningen. Terwijl de vraag naar energie stijgt, daalt het aanbod. In Groningen wordt minder gas geproduceerd. Daarnaast zijn de gasvoorraden laag door de koude winter begin 2018.