De fossiele brandstoffen raken op en het klimaat verandert. Het is tijd om over te stappen op alternatieve energie. Laten we eens kijken wat dat betekent.


Welke energiebronnen gebruiken we op dit moment?

Op dit moment halen we onze energie voornamelijk uit fossiele brandstoffen. Ongeveer de helft van uw energierekening heeft te maken met de verwarming van uw huis doordat u aardgas verbrandt. Maar ook de stroom die u van ons koopt wekken we voor een groot deel op uit aardgas. De tweede belangrijke energiebron is op dit moment steenkool. Daarvan is er nog een gigantische voorraad, maar steenkool is erg vervuilend. Slechts een klein deel van alle energie komt uit alternatieve bronnen.


Waarom moeten we overstappen op alternatieve energie?

Er zijn twee redenen om over te stappen op alternatieve energie: de fossiele brandstoffen raken op en het klimaat verandert. Om deze twee redenen kijken we steeds meer uit naar duurzame energiebronnen. Dat zijn energiebronnen die schoon zijn en die nooit opraken. Enkele voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn:

Wat is zonne-energie?

Met zonne-energie bedoelen we de energie die we rechtstreeks van de zon ontvangen. Denk aan de warmte die u 's zomers voelt op uw huid. Zet in de zomer de gordijnen wijd open om uw huis gratis te verwarmen. Ook het licht van de zon is zonne-energie. Met zonnepanelen wekt u uit het zonlicht uw eigen stroom op.


Wat is windenergie?

Mensen zeggen wel eens: "je kunt niet leven van de wind". Daarmee bedoelen ze dat je moet werken om alles te kunnen betalen. Dat is slechts ten dele waar. Het is mogelijk de wind voor ons te laten werken. Met windmolens zetten we bewegingsenergie uit de lucht om in stroom. Dankzij de zon zal de lucht altijd in beweging blijven. Windenergie raakt dus nooit op. De enige nadelen van windenergie zijn:

  • Veel mensen vinden de hoge windmolens lelijk (horizonvervuiling) of hebben er last van dat het zonlicht telkens onderbroken wordt door de wieken.
  • Vogels hebben last van de windmolens. 's Nachts en bij slecht weer kunnen ze tegen de wieken vliegen, en overdag verliezen ze tijd en energie met omvliegen om die barri√®res te vermijden. Windmolens maken hun omgeving ongeschikt als broed-, rust- of voedselgebied voor vogels.

Wat is waterkracht?

Water stroomt van hoog naar laag. De kracht van die waterstroom drijft turbines aan die elektrische stroom opwekken. Door de geringe hoogteverschillen in Nederland levert deze techniek hier weinig op. Waterkrachtcentrales staan vooral in landen met hoge bergen, vaak bij een speciaal aangelegd stuwmeer. Waterkracht is onuitputtelijk, maar zo'n stuwmeer heeft ingrijpende gevolgen voor het leefgebied van vissen.


Wat is biomassa?

Met biomassa als alternatieve energiebron bedoelen we bijvoorbeeld hout dat speciaal is gekweekt om het te verbranden. Niet iedereen ziet dit als duurzame energie, omdat er bij die verbranding afval ontstaat.


Wat is kernenergie?

Er zijn twee vormen van kernenergie:

  • Bij kernsplitsing valt een atoom uiteen in kleinere stukken. Daarbij komt energie vrij. Groot nadeel is dat de kernreactie uit de hand kan lopen. Denk aan het ongeluk op Three Mile Island (1979) en de rampen bij Tsjernobyl (1986) en in Fukushima (2011). Zelfs als alles goed gaat, levert het radioactieve afval nog duizenden jaren problemen op.
  • Bij kernfusie smelten waterstofatomen samen tot helium. Dit proces, dat ook de bron is van zonne-energie, levert geen radioactief afval op. Het grootste nadeel van kernfusie is dat het heel moeilijk is om het proces gaande te houden. Dat nadeel is ook een voordeel: als het uit de hand dreigt te lopen, is het proces heel eenvoudig te stoppen. Kernfusie is in de toekomst misschien wel de belangrijkste alternatieve energiebron, maar staat voorlopig nog in de kinderschoenen.