Voor- en nadelen van thuis lesgeven

Thuisonderwijs lijkt een nieuwe stroming binnen Nederland, maar eigenlijk wordt al generaties lang kennis doorgegeven. Er bestaan diverse redenen waarom mensen ervoor kiezen om hun kinderen thuis les te geven. En er zitten voor- en nadelen aan. 

 • Een stukje geschiedenis

  Tijdens de Industriële Revolutie werd de onderwijzende taak van ouders ondergebracht in scholen. Zo konden ouders blijven werken. Nog steeds krijgen de meeste kinderen les op school. Er zijn dan ook verschillende soorten scholen, waar de vorm van lesgeven verschilt. Van openbare scholen tot vrij onderwijs en godsdienstige scholen. De meeste ouders kunnen een school vinden die bij hun levensovertuiging past. 

 • Een stukje geschiedenis

Weinig thuisonderwijs

In Nederland geven dus weinig ouders thuisonderwijs. Schattingen lopen uiteen van 200 tot 2.000 leerlingen. De redenen voor thuisonderwijs zijn divers. Door fysieke beperkingen van het kind, de gezondheidstoestand van het kind, door verblijf in het buitenland, om kinderen extra te stimuleren of vanwege geloofsovertuigingen. 

Ouders geven samen les

In Amerika is thuisonderwijs veel bekender dan hier. Daar wordt 5% van alle leerlingen thuis onderwezen. En werken ouders veel samen. De ene ouder geeft de kinderen wiskundeonderwijs, de andere ouder geeft taalonderwijs. Het thuisonderwijs in Nederland wordt juist meestal begeleid door de moeder van het gezin. De manier waarop de leerstof wordt aangeboden en verwerkt, verschilt van gezin tot gezin. Samenwerken zoals in Amerika, komt in Nederland weinig voor. Ook niet zo gek, want er zijn ook veel minder kinderen die thuis les krijgen.

Plan van aanpak

Voor ouders die overwegen om hun kind thuis les te geven, is het belangrijk om erachter te komen welke mogelijkheden er zijn en welke regels er precies gelden in hun situatie. Vervolgens is het slim om een plan van aanpak te maken met doelen en leerstijlen. 

  Werkbladen downloaden

  Naast websites over thuisonderwijs, zijn er ook websites met werkbladen voor rekenen, taal en lezen. En er is informatie over vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. 

  • 10 voordelen van thuisonderwijs

   • De kinderen zijn altijd bij u.
   • U kunt de kinderen helpen waar nodig.
   • U hanteert uw eigen normen en waarden. 
   • U bent meer betrokken bij het leerproces.
   • Het geeft voldoening.
   • U blijft zelf ook leren.
   • U kunt dieper op de stof ingaan.
   • U loopt geen vertraging op door andere kinderen.
   • Uw kinderen krijgen meer persoonlijke aandacht.
   • U kunt veel meer aanleren vanuit de praktijk.
  • 10 nadelen van thuisonderwijs

   • De kinderen zijn altijd bij u.
   • U kunt uzelf teveel wegcijferen.
   • Onbegrip van de buitenwereld.
   • Het kan zwaar en druk zijn.
   • De motivatie kan soms dalen.
   • U kunt aan uzelf gaan twijfelen als ouder.
   • U moet de kinderen alles zelf aanleren.
   • U moet zelf materialen regelen.
   • Het kost meer moeite om een sociaal netwerk op te bouwen.
   • U krijgt geen subsidies.

  Tips

  • Laat u goed informeren over de wetten en regels
  • Deel boeken, materialen en ervaringen met mede thuisonderwijzers via de NVvTO of de Levenderwijsclub.
  • Maak zelf onderwijsmaterialen.
  • Koop tweedehands boeken of leen ze bij de bibliotheek.
  • Veel bibliotheken hebben jaarlijks uitverkoop van afgeschreven boeken over diverse onderwerpen. 

  Handige website

  Wilt u meer weten over thuisonderwijs? Kijk dan eens op: www.thuisonderwijs.com.

  Terug naar Home