Essenties.
Ben jij akkoord?

Wat weten we van het energieakkoord?

Wat weten we van het energieakkoord?

Deze zomer presenteert de overheid het energieakkoord. Politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn nu druk bezig om te kijken met welke maatregelen we minder CO₂ uitstoten en zo de aarde minder verwarmen. Maar wat vindt de Nederlander daar nou van? Dat heeft KantarTNS voor ons onderzocht!

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1080 Nederlanders tussen de 25 en 70 jaar. De onderzoeksresultaten zijn representatief op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stedelijkheid. Hieronder vind je de resultaten van het eerste deel van het onderzoek: 'Wat weten we van het energieakkoord?'.

Vraag 1: wil je meedenken met het energieakkoord?

De overheid moet mogelijkheden geven om burgers te laten meedenken bij het klimaat en energieakkoord.

Conclusie: de Nederlander wil graag gehoord worden als het gaat om het klimaat-en energieakkoord. Ruim een derde van de Nederlanders zit graag zelf 'aan tafel'. Opvallend is dat huishoudens met kinderen het vaker onnodig vinden om mee te denken over het klimaat-en energieakkoord dan eenpersoonshuishoudens.

36% wil zijn stem laten horen als burger

Vraag 2: ben je geïnformeerd over het energieakkoord?

In hoeverre voelt u zich geïnformeerd over het klimaat-en energieakkoord?

Conclusie: we krijgen nog te weinig informatie, we voelen ons niet goed geïnformeerd. Opvallend is dat mannen én bewoners van de drie grote gemeenten beter dan gemiddeld zijn geïnformeerd maar ook hier blijft het % (zeer) goed geïnformeerd steken onder de 10%.

$% vindt zich goed geïnformeerd

Wie moet volgens u de regie nemen bij het informeren van burgers over de het klimaat en energieakkoord?

Conclusie: We willen dat de overheid ons informeert. De Nederlander tussen de 25 en 34 jaar ziet daarnaast ook een vrij grote rol voor de gemeenten.

79% vindt informeren een rol van de overheid

Vraag 3: ken je het energieakkoord?

In hoeverre bent u bekend met het klimaat-en energieakkoord?

Conclusie: de meeste Nederlanders hebben wel eens van het klimaat-en energieakkoord gehoord, maar slechts een kwart weet ook wat het akkoord betekent. Vrouwen én 25-34 jarigen zijn het minst bekend met de term, mannen én 50-64 jarigen kennen de inhoud vaak wel.

60% kent het energieakkoord

Vraag 4: wat zegt het energieakkoord je?

Waar denkt u aan bij de term klimaat- en energieakkoord?

Conclusie: spontaan noemt de Nederlander vooral de vermindering van CO₂-uitstoot, het verminderen van het opwarmen van de aarde wordt nauwelijks genoemd.

Alleen van naam gehoord (n=651)

Afspraken over duurzaamheid. Zuinig met energie omgaan. Pakket van maatregelen om gebruik van slechte energie terug te dringen en opwarming aarde terug te dringen. Regels voor energiegebruik. Veranderingen. Streven naar duurzaamheid.

Ik ken het en weet wat het inhoudt (n=271)

Elk land moet zich houden aan de afspraak om zoveel mogelijk rekening te houden het klimaat en de uitstoot van schadelijke stoffen te vermijden of in te perken.

Duurzame energie, betaalbare en nieuwe energievoorzieningen, stoppen met gaswinning, elektrisch rijden, energiezuinige woningen, zonnepanelen, bedrijven groener maken.

Een regeringsplan waarin staat hoe we de komende regeringsperiode omgaan met het klimaat en welke energie we gaan gebruiken en hoe we die energie gaan opwekken.

Vele partijen (overheid, industrie, milieu organisaties, enz.) hebben afgesproken dat we vanaf 2030 geen aardgas meer gaan gebruiken in de huishoudens. Het uiteindelijke doel is om in 2015 te voldoen aan de afspraken van het Verdrag van Parijs, minder CO2 uitstoot.

79% vindt informeren een rol van de overheid

Vraag 5: speelt het energieakkoord een rol voor jouw woning?

In welke mate denkt u dat de afspraken die gemaakt gaan worden in het klimaat en energieakkoord een rol gaan spelen voor u en uw woning?

Conclusie: Nederlanders hechten veel belang aan het nemen van maatregelen om de doelen van Parijs te realiseren, bijna de helft van de Nederlanders ziet ook het belang binnen de eigen woning. 77% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat Nederland maatregelen neemt om de doelen van Parijs te realiseren ongeacht leeftijd, geslacht of gezinssamenstelling. Opvallend is dat 86% van de inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het belangrijk vinden.

84% van de Nederlanders denkt dat het energieakkoord een rol speelt

Ook leuk om te lezen: