Essenties.
Ben jij akkoord?

Nemen we duurzame maatregelen?

Nemen we duurzame maatregelen?

Deze zomer presenteert de overheid het energieakkoord. Politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn nu druk bezig om te kijken met welke maatregelen we minder CO₂ uitstoten en zo de aarde minder verwarmen. Maar wat vindt de Nederlander daar nou van? Dat heeft KantarTNS voor ons onderzocht!

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1080 Nederlanders tussen de 25 en 70 jaar. De onderzoeksresultaten zijn representatief op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stedelijkheid. Hieronder vind je de resultaten van het tweede deel van het onderzoek: 'Nemen we duurzame maatregelen?'.

Vraag 1: wil je je woning duurzaam maken?

Overweegt u maatregelen om uw woning te verduurzamen?

Conclusie: wow: bijna 1 op de 3 Nederlanders geeft aan zelf maatregelen te overwegen óf hier al mee gestart te zijn. Het gaat hierbij vaak om isolatie van de woning of het gebruik van slimme verlichting of zonnepanelen.

36% wil zijn stem laten horen als burger

Vraag 2: waarom wil je je woning duurzaam maken?

Wat zijn redenen voor u om verduurzamende maatregelen te overwegen of reeds te gebruiken?

Conclusie: het besparen van energie en de bijdrage aan een betere leefomgeving zijn de belangrijkste drijfveren om verduurzamende maatregelen toe te passen in de eigen leefomgeving. Opvallend is dat vrouwen en Nederlanders tussen de 25 en 50 jaar het belangrijker vinden om energie te besparen.

61% wil graag energie besparen

Vraag 3: waarom zou je het niet doen?

Waarom overweegt u geen duurzame maatregelen voor uw woning?

Conclusie: we verduurzamen (nog) niet als we een huurwoning hebben of vanwege de (onduidelijkheid over) kosten en baten die met deze investeringen gemoeid zijn. Het belang en nut van verduurzamende maatregelen is duidelijk, de Nederlander mist alleen informatie om tot een weloverwogen besluit te komen.

Nederlanders vinden duurzame maatregelen vaak te duur

Vraag 4: ga je je woning duurzaam maken?

Overweegt u maatregelen om uw woning te verduurzamen?

Conclusie: vrouwen, alleenstaanden en inwoners van de drie grote gemeenten staan minder open voor verduurzamende maatregelen. Er spelen geen andere barrières bij deze groepen. Bij vrouwen blijft de algehele bekendheid achter.

Nederlanders vinden duurzame maatregelen vaak te duur

Ook leuk om te lezen: